1x1 TÁBLA - Werner Degreif

Köztéri munkáiban Werner Degreif az intim szférát viszi át a nyilvános térbe. A gyalogosok, akik várakoznak vagy épp sietve haladnak át az általuk használt területeken, mintha egy útkereszteződésben zöldre várva, hirtelen a magánszféra intim helyszíneibe pillantanának be. Budapesten életünk eme intim helyszíneiről készített - tisztálkodási és egészségügyi helységeinket, illetve azok részleteit ábrázoló - rajzait fogja bemutatni utcai hirdetőtáblákon, plakátok számára fenntartott felületeken.

site specrfic / helyspecifikus ideiglenes installációk és interaktív munkák budapesti köztereken
kiállítási projekt párhuzamos helyszíneken

A "site specific / hely specifikus" egy non-profit kiállítás projekt, amely Budapest közterületein és egyéb, közfunkciót ellátó helyszínein jelenik meg. A projekt koncepciója a város közvetlen megtapasztalatával, a városlakók és köztük található, általuk teremtett viszonylatok, helyzetek bevonásával valósul meg. A résztvevő művészek mindegyike érdeklődik a művészet és a mindennapi élet összekapcsolása iránt. Különböző mondanivalóval és különböző művészeti pozícióból, egy kísérleti zenész és 5 képzőművész próbálja átalakítani a mindennapi élet egy-egy szegmensét.

Liget Galéria 1146-H Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
www.ligetgaleria.c3.hu

<< 1x1 TÁBLA

^^