AKTUÁLIS

A Stúdió Galériát jelenleg felújítjuk!

Következő kiállításunk május 9-én nyílik. A kiállítást a tranzit.hu szervezi, a “Művészet veszélyes csillagzat alatt” c. eseménysorozat keretében.

A Művészet veszélyes csillagzat alatt egy háromrészes esemény- és kiállítás-sorozat 2014. április és június között. Az eseménysorozat címe Kállai Ernő művészettörténész és kritikus 1942-es, ugyanezen című szövegét idézi, amelyben Kállai, többek között azt elemezte, hogy művészek a második világháború idején hogyan reagáltak műveikben a fasizmus megjelenésével keletkezett egzisztenciális válságra. Az eseménysorozat a kortárs művészet jelenlegi feladatát, helyét és felelősségét vizsgálja az egymást érő válságok korában, illetve, annak fényében, hogy az autonóm kultúrát és a kritikus gondolkodást a tekintélyelvű államhatalom korlátozni igyekszik.

 

A Művészet veszélyes csillagzat alatt a What, How, and For Whom / WHW kurátori csoport a fasizmus mai formáit feldolgozó hosszú távú nemzetközi kutatási projektjéhez kapcsolódik. A projekt alapfeltevése az, hogy „néma fasizmus” hatja át a nyugati demokráciák jó néhány jelenlegi működési elvét: feltörő nacionalizmusok, a kisebbségek, az idegenek és a bevándorlók elleni növekvő rasszizmus és diszkrimináció, a szabad véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának korlátozása, az anti-intellektualizmus, vagy például a magánszféra megsértése a „nemzetbiztonság” nevében.

________________________________________________________________________

A Stúdió Galéria rezidense 2014 május 1 és június 12 között:

SCOTT MASSEY (UK)

________________________________________________________________________

A harmadik generáció10153689_1418969421690332_1078687235_n

A magyarországi holokauszt emlékévében az FKSE, a JAK és a Marom Egyesület által létrehozott platform.
A harmadik generációt két nemzedéknyi idő, 70 év választja el a második világháborútól, a holokauszttól,ezek az események mégis meghatározzák az életét.A harmadik generáció tudása a múltról hiányos, hisz a tanúk, a túlélők gyerekeinek gyerekeiből áll. De a harmadik generáció felelős és pontos történelemszemléletet akar, hazugságok és elfojtások nélkül. Szeretné megérteni a múltat,és amit megértett, azt a saját eszközeivel át kívánja adni. A harmadik generáció emlékezik, mert azt gondolja, a múltunk és történeteink megértése és megőrzése nélkül nem lehet felelősen együtt élni a jelenben.
A magyarországi holokauszt emlékévében az FKSE (Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület), a JAK
(József Attila Kör Irodalmi Egyesület) és a Marom Egyesület létrehozza A harmadik generáció elnevezésű platformot, amely összefogja e törekvéseket. A fiatalokat képviselő három szervezet közös programokkal – kiállításokkal, vitaestekkel, felolvasásokkal, színházi előadásokkal –, valamint a művészet és az aktivizmus módszereivel szeretné a közönséget megszólítani és bevonni egy közös történelemszemlélet kialakítása érdekében. Célunk, hogy teret adjunk a harmadik generáció emlékezeti formáinak, a tagadás helyett a tragédiákról való felelős és szabad párbeszédnek a méltóságteljes megemlékezésért és közös jövő építéséért.