Aktuális

CE_gif_468x60

coldwall

 

COLD WALL – kollektív vizuális reakció kerítésekre és emberekre

Gróf Ferenc, Vladan Jeremić és Volodymyr Kuznetsov
projektje, gondozta: Kopeczky Róna

Megnyitó / Opening: 2015. november 17. 19:00

A kiállítás 2015. december 10-ig látogatható.


A COLD WALL című, kollektív, 6 kezes projekt a kerítésépítés és a migráció összefüggésének égető kérdéseivel, valamint a problémakör mögött álló és a jelenséget eredményező nemzetközi geopolitikai érdekekkel foglalkozik, melyek folyamatosan újraformálják a háború és béke viszonyrendszerét.

A felkért három művész, Gróf Ferenc (HU/FR), Vladan Jeremić (RS) és Volodymyr Kuznetsov (UA), az elmúlt hónapok magyarországi eseményeire való efemer reakcióként, szoros együttműködésben alakította ki a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület galériájának falain megvalósított murália koncepcióját. A szenvedélyes, heves, sok esetben “manicheista” vita kialakulását, többek között, a hivatalos magyar média irritatív tényközlései, az Európai Unió álszent kommunikációja, a helyi lakosság populizmus és nacionalizmus által gerjesztett félelemérzete és a nemzeti nagyság és külpolitikai felelősségvállalás kendője mögé rejtett egyéni politikai érdekek éppúgy elősegítették.

A projekt, a Magyarország és Szerbia határán felépített, első formájában 175 kilométeres, majd Horvátország és Szlovénia irányába meghosszabbított drótkerítést véve kiindulópontul, három különböző perspektívát és művészi megközelítésmódot bemutatva tesz kísérletet a témával kapcsolatos párbeszéd kiszélesítésére, valamint arra, hogy egy pillanatra láthatóvá váljon a “probléma fája” mögött rejlő erdő. Gróf Ferenc a kiállításon szereplő tipográfiai megközelítésű munkájának fókuszában az „Európa-erőd” fogalma áll, a kifejezetten az Európai Unió külső határaival kapcsolatos együttműködések kezelésére 2004-ben létrehozott Frontex elnevezésű ügynökségre való hivatkozással. Vladan Jeremić karikatúrisztikus, az ArtLeaks ismertetőjegyeit magukon viselő rajzai a Nyugat- és Kelet-Európát, különösen Németországot és Magyarországot összekapcsoló bevándorló-ellenes politikai hálózatot kísérlik meg felvázolni. Volodymyr Kuznetsov pedig, a rá jellemző fekete és vörös színekkel festett jeleneteken és az árvíz-metaforán keresztül közelíti meg a kiállítás témáját és annak sokrétű vonatkozásait.

Gróf Ferenc (1972, Budapest) képzőművész és tanár, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerzett diplomát, 2012 óta a bourges-i École Nationale Supérieure d’Art (ENSA) oktatója. Munkái a tervezőgrafika és a térbeliség keresztmetszetében álló ideológiai lenyomatokkal foglalkoznak. Alapító tagja a 2004-ben létrehozott, párizsi székhelyű Société Réaliste művészcsoportnak, mely kollektíva fókuszában a kortárs politikai reprezentáció kérdései, az ideológiai dizájn és a szöveg központú intervenciók állnak. A Société Réaliste fontosabb önálló kiállításai a közelmúltból: amal al-gam, acb Galéria, Budapest, 2014; Egyetemes himnusz, transit.ro, Kolozsvár, 2013; A Rough Guide to Hell, P!, New York, 2013; Thelema of Nations, Galerie Jérôme Poggi, Párizs, 2013; és empire, state, building, MNAC, Bukarest, 2012, Ludwig Múzeum, Budapest, 2012, és Jeu de Paume, Párizs, 2011.
Gróf Ferenc Párizsban él és dolgozik.

Vladan Jeremić (1975, Belgrád) képzőművész és kurátor. 1975-ben született a szerbiai Belgrádban. Művészeti gyakoralata során a képzőművészet és a társadalmi aktivizmus határterületeit kutatja, a rajz, a szöveg és a videó médiumainak használatán keresztül.
Rena Raedle-vel való, 2002 óta működő művészeti és kurátori együttműködésének keretében a művészet és politika egymást átfedő területeinek feltérképezésével foglalkozik. Munkáik a szociális és gazdasági reprodukció feltételeire összpontosítanak. Jeremić mindemelett alapító tagja az ArtLeaks-nek, valamint szerkesztője az ArtLeaks Gazette-nek.
Fontosabb kiállításai a közelmúltból: Mundus vadit retro, 2014, Kibla, Maribor; Red Winter at Deep Sites, 2014, LevArt, Levanger; To the Square 2, 2014, Perpetuum Mobile, Checkpoint Helsinki; Between Worlds II, 2013, Kraljevic Gallery, Zágráb; Places of memory – Fields of vision, 2012, Contemporary Art Center of Thessaloniki; Absolute Democracy, 2012, Rotor, Graz; Oktobar XXX, 2012, 15. Pančevo Biennial, Szerbia; The Housing Agenda, 2012, Cable Factory Gallery and Ateneum Museum, Helsinki and La maison Folie Wazemmes, Lille; Moving Forwards, Counting Backwards, 2012, MUAC, Mexico City. Vladan Jeremić Belgrádban él és dolgozik.

Volodymyr Kuznetsov (1976, Lutsk, UKR) a Lvivi Művészeti Akadémián végezte tanulmányait 1999 és 2005 között. Alapítótagja a Straight Line Groupnak, az Artistic Councilnak, a CCCK-nak (Center for Communication and Context), valamint a R.E.P. művészcsoportnak (Revolutsijnyj Experymentalnyj Prostir / Revolutionary Experimental Space). Kezdetektől részese a Majdan és a poszt-Majdan mozgalmaknak, gyűléseknek és önszerveződésre épülő kezdeményezéseknek. Számos ukrán és nemzetközi, önálló, illetve csoportos kiállítás résztvevője.
Művészeti gyakorlatában Kuznetsov-hoz közel állnak az olyan ellentétpárok, mint az egyéni és közös, vagy a régi és új, valamint azok a témák, melyek különböző kontextusokat és váratlan jelentéseket kapcsolnak össze. Munkáiban éppúgy foglalkozik a mindennapi gyakorlatok esztétikájával, mint az archaikusság kortárs jelenlétével. Az emlékezetre mint a tapasztalat egy formájára tekint, mely a személyes és közös tudáson keresztül teremt új koncepciókat. Volodymyr Kuznetsov Kijevben él és dolgozik.

Facebook


Stúdió Galéria
1077 Budapest, Rottenbiller u. 35.
Nyitvatartás:
H, K, Cs, P: 10-18
Sze: 12-20

————————————————————————————

MINDSETS

fb cover 2

 

 

 

 

 

 

Kiállító művészek:
Albert Ádám, Irina Botea (RO), Borsos Lőrinc, Igor Bošnjak (BIH), Nilbar Güres (TR), Kútvölgyi-Szabó Áron, Martin Piaček (SK), Tranker Kata

Kurátor: Gadó Flóra

Megnyitó: 2015.október 20. 19 óra
Megnyitó szöveg: Éber Márk Áron, szociológus

Megnyitóbeszéd

A kiállítás címe egy jelentésgazdag angol kifejezés, amely a különböző gondolkodásmódok, hozzáállások, mentális beállítódások fogalomegyüttesét jelöli. A tárlat egyrészt ezeknek az egyéni szemléleteknek az egymásmellettiségét, másfelől az ebből fakadó konfliktusokat és ellentmondásokat kutatja.

A mindset egy személyes síkon magába foglalja azt, ahogy tapasztalataink tükrében magunkat és képességeinket látjuk és ahogyan a környezetünkhöz és a világ eseményeihez viszonyulunk. Értelemszerűen hozzátartozik az a társadalmi-kulturális háttér és közeg, ami önkéntelenül hat ránk a véleményalkotás folyamatakor. A mindset tulajdonképpen egyfajta szűrőként is működhet, mely befolyásolja a percepciónkat és a jelenségről alkotott álláspontunkat, cimkézések és kategorizálások felé terelve ezzel a gondolkodást.

Egy adott mindset természetesen nemcsak a saját magunkról, hanem ezzel összefüggésben a világról alkotott képünket is formálja. Ez többnyire valamilyen elv/érték melletti határozott elköteleződést jelölhet, mely meggyőződés gyakran kibillenthetetlen és megváltoztathatatlan. Ezen zárt világok noha egymás mellett léteznek, önálló univerzumként működnek és érdemi párbeszédbe ritkán lépnek egymással. Ahogy azt Mannheim Károly az 1931-ben megjelent Tudásszociológiában kifejti, ezek a gondolati modellek ugyan autonómak, de látókörük korlátozott lehet aszerint, hogy miként választják meg az eddigiekkel harmonizáló tartalmakat, s miként törekednek koherenciájuk megtartására.

A műveken keresztül egyfajta keretrendszerként, beállítódásként jelenik meg a történelemhez való viszony és azon belül is a kelet-közép európai identitás, a szocializmus és a rendszerváltás közege, valamint a ‘89 utáni korszak hétköznapjainak átpolitizáltsága. Ezen túl hangsúlyos szerepet kap az egyén társadalmi és kulturális normarendszerekhez való ambivalens viszonya és a különböző belső „koordináta-rendszerek” szerint felépülő mindsetek súrlódása.

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
1077 Budapest, Rottenbiller utca 35.
www.studio.c3.hu
studio@c3.hu
+36 70 324 4748

Támogatók:

nkalogo SI

—————————————————————————————————————–

CE_gif_468x60

CONTAIN[ERA]

Kézzelfogható információátadás a poszt-internet korban!

2015. augusztus 20. – október 20.

Budapest | Szabadság tér

A nemzetközi kezdeményezés az új, internet utáni kort tanulmányozza, bemutatva az információszerzési és megosztási stratégiáink változását, rámutatva a helyi és a globális történések közötti rés áthidalásának lehetőségeire. Nyolc, mozgó galériává alakított szállítókonténer ad majd helyet egy-egy fiatal, európai művész multimédia kiállításának. Ezek 2015. augusztus 20-án kezdik meg útjukat, hogy kultúráinkat összekötve, mintegy két hónap alatt körbeutazzák Európát. 2015 október 24-án a konténerek megérkeznek a prágai Štvanice szigetére – és a projekt egy közös kiállításban eléri csúcspontját.

A résztvevő városokban látható lesz mind a nyolc, különböző európai országból származó fiatal művész [Adéla Součkova (CZ), Dionỳz Troskó (SK), János Brückner (HU, Karol Komorowski (PL), Angela Kaisers (DE), Lukas Troberg (AT), Till Könneker (CH), Carlo Zanni (IT)] utazó kiállítása. Az egyedi, mobil kiállítótérként funkcionáló szállítókonténerek Berlin, Bécs, Budapest, Pozsony, Prága, Róma, Varsó és Zürich között utaznak. Az egyes célállomások különböző kulturális kontextusának köszönhetően minden újonnan megnyíló kiállítás egyedi élményt nyújt a helyi látogatóknak.

            IMG_4561-scr