Contain[era]

A CONTAIN[ERA] a kulturális sokszínűségre és az országok, generációk, valamint a fizikai és virtuális realitás közti határok átjárhatóságára épül.

A projekt azt vizsgálja, hogyan keressük gyökereinket a mai globális világban.

A CONTAIN[ERA] nyolc, különböző európai országokból származó fiatal művész munkáját mutatja be egy konténerekben kialakított mobilgalériákból álló asszamblázs keretében. Ezek a kiállítóterek, zárt információ-kapszulákként, beutazzák Európát, miközben metonimikusan magukban hordozzák az egyes országok perspektíváját és torzítás nélkül adják át a művészet üzenetét.

A projekt első, EU által támogatott része 2015 augusztus 20-án indult nyolc kiállításmegnyitóval nyolc európai fővárosban (Prága, Pozsony, Budapest, Bécs, Varsó, Berlin, Róma, Zürich). A konténerekben felállított multimédia-installációk, melyek a nemzeti kulturális örökséggel és az információtranszferrel foglalkoznak, jelenleg körutat járnak be az összes résztvevő ország érintésével, szimbolikusan összekötve egymással a szomszédos kultúrákat.

A CONTAIN[ERA] projektben a következő európai művészek vesznek részt: Adéla Součková (CZ), Dionýz Troskó (SK), János Brückner (HU), Karol Komorowski (PL), Angela Kaisers (DE), Lukas Troberg (AT), Till Könneker (CH) a Carlo Zanni (IT).

02

További információ a CONTAIN[ERA] projektről:

Mi az, ami mindig is összefogta a fragmentált Európát? Az egyetlen olyan alap, melyre valóban tartós hidakat lehet építeni, s melyet most az EU is erősíteni próbál, az a pont diverzitásában egységes európai kultúra. Hasonlóképpen, a virtuális valóság manapság az egyetlen környezet, mely képes egyesíteni a globálist és a lokálist; csodával határos módon megőrizve az egyén integritását egy határok nélküli térben. E két momentum lett a CONTAIN[ERA] projekt két alapköve.

A projekt fő témáin keresztül – anyagi információtranszfer a poszt-internet korban, a kulturális sokszínűség megőrzése, stb. – néhány résztvevő művész a migráció és a nemzetiség égető kérdéseire is reflektált.

Miközben Európa próbálja megvédeni – fizikai és kulturális – határait, egyben át is alakítja jövőbeli képét és újradefiniálja az „európai” értékeket. Nemcsak mi állunk szemben új kultúrákkal, egyben magára Európára is új szemmel nézzünk, ha felvesszük a menekültek perspektíváját. Hiszen számukra nem csupán a gazdasági stabilitás a vonzó. A háttérben ott van az Európáról mint a szabadság szigetéről kialakított utópisztikus kép, melyet mi magunk építettünk s melyhez mi is ragaszkodunk.

Till Könneker installációjában például egy hajóroncsot látunk; aranyozott orra kilóg a konténerből. Ám ha közelebb megyünk, észrevesszük, hogy a hajó többi része kopott és sáros, a teljes szétesés határán van. Könneker számára a konténer a távoli országokkal való kereskedelmet, a régóta várt áruk megérkezését jelképezi. Installációjában a konténer a fogyasztói társadalom szimbólumaként jelenik meg. Egyben reflektál a bevándorlók ábrándjaira is, melyek lidércfényként vezetik őket, hogy mindent egy lapra tegyenek fel egy jobb élet reményében.

 

Brückner János (HU)

Az Isten hozott című multimédiás installáció életünk poszt-humán vízióját állítja színre, melyben személyes intimitásunkat már régen feladtuk a technológia gyümölcseiért cserébe. Készülékeinkkel körbevéve a kötelező identifikációs kényszer ördögi körében élünk: a Big Data mindent látó szemének mindig tudnia kell, hogy kik vagyunk. Az installáció kétféleképpen mutatja be testünket a jelen poszt-internet korszakában. A Likeprint a nézőket (vagyis felhasználókat) nyomtatókká alakítja át a kiváncsiság játéka által (a látogatók egy üres papírt töltenek meg – pecsételnek tele – a papíron található számoknak megfelelő mennyiségű lájkkal). A konténerben életnagyságú, helyettesítő papírbábuk tömege hoz létre egy üres de antropomorf teret, amely saját, identitását vesztett testünkkel szembesít.
A konténer az üresség tereként szolgál, egy olyan konstrukcióként, amely emberi tartalmat raktároz és foglal magába. Az installáció így a negatív antropomorf tereket: helyettesítést és hiányt jelenít meg.

Megnyitó: 2015. augusztus 20. 19:00

Facebook esemény 

.

Dionýz Troskó (SK)
Dionýz Troskó helyspecifikus installációja a jelenleg Kelet-Közép-Európában is tematizált és gyakran félreértelmezett menekült krízissel foglalkozik. A művész az átlagember személyes álláspontját képviseli. Véleménye szerint a társadalom szűklátókörű, és képtelen reflektálni saját múltjára. Az 1940-es évek íróinak munkáiban megragadott személyes emlékek újrainterpretálásával.
Troskó arra szeretné emlékeztetni a befogadót, hogy a közelmúltban már megtapasztaltuk a helyzet fonák oldalát – egy olyan generációt mutat be, akik menekültként kellett, hogy éljenek. A művész az írók által elbeszélt emlékeket egyfelől a sajtó idegengyűlölő megnyilvánulásaival, másfelől az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával állítja szembe. Ez utóbbi szembeállítás a történelmi tanulságok levonásának fontosságát hangsúlyozza.

Megnyitó: 2015. augusztus 25. 19:00

.

Adéla Součková (CZ)
Adéla Součková installációja töredékes nyomokból összeszőtt, kezdet és vég nélküli történeteken vezeti keresztül a résztvevőket. Součková alkotásának megismeréséhez az ösztöneink segítenek hozzá. A mű piktogramszerű szimbólumai, a történeti és az új keveredése az internet villódzó, a szöveget is a képiségbe olvasztó vizualitásához teszik hasonlóvá az alkotást. Egy videofelvétel fénye jelenik meg a sötétségben, hogy beteljesítse a néző vágyát. De mire is vágyunk tulajdonképpen? Arra, hogy a kép megtévesszen. A közelségre, az összetartozás érzésére, saját, individuumként való elismertségünkre. Ám a katarzis csupán megtévesztés, a videó hamis ígérete vég nélkül ismétlődő körforgásban kínálja ugyanazt a választ mindenkinek. Ami igaz, az a rajzokban és a videó tárgyiságában megjelenő test. A test konstruálja a „valóságot” és a „virtualitást”.

Megnyitó: 2015. szeptember 15. 19:00

.

Karol Komorowski (PL)
Komorowski panorámafotói sajátos vizualitásuk révén a városképekkel rokoníthatók. Míg napjainkban a poszt-internet állapotát tematizáló diskurzusok egyre elterjedtebbek, Komorowski képei a technológia központú társadalmunk fizikai megközelítését célozzák meg. A művész a számítógép hardwaret állítja vizsgálódása középpontjába. A hardware – avagy az intellektus dicsőítéséért feláldozott test – léte elhomályosul a képernyők és a képiség által dominált térben.
A hardware bonyolult belső logikája sajátos esztétikai értékkel bíró, rendkívül komplex felépítésében jelenik meg.  De hogy viszonyulnak ezek a látszólag távoli, mikro-városképek a mi városcentrikus kultúránkhoz? És vajon az adatfeldolgozás, vagy maga az információ természete változtat mindent univerzálissá?

Megnyitó: 2015. szeptember 22. 19:00

.

Angela Kaisers (DE)
Angela Kaisers Bald című installációja hat közkedvelt Grimm-mesére épül. A művész a mesék által közvetített tanulságokat, illetve a mesékben megjelenő női szerepeket vizsgálja. A mesék egykor az információ- és a kulturális örökség közvetítőjeként funkcionáltak. Hat mese képezi a projekt alapját: A békakirály, a  Hófehérke, a Csipkerózsika, a Hamupipőke, az Aranyhaj, és a Piroska és a farkas. Közös bennük, hogy mindegyik a várakozás motívumára épül. Kaisers a történetek dekonstrukciójával, és a központi motívum kiemelésével kritikus fénybe helyezi a mesék által közvetített morális és nemi sztereotípiákat. Az installáció címéül szolgáló szójáték egyszerre utal a projekt témájára és a művész konceptuális állásfoglalására. Míg a német ’bald’ kifejezés – angolul ’soon’, magyarul ’hamarosan’ – a projekt központi motívumára, a várakozásra utal, addig az angol ’bald’ szó direktet, nyersen őszintét is jelent.

Megnyitó: 2015. szeptember 29. 19:00

.

Till Köenneker (CH)
Egy üres hajóroncs tölti ki a teret, csupán az aranyozott orrtőke látszik ki a konténerből. Belül az ütött-kopott, koszos hajó található. Köenekker installációjában a konténer a távoli országokkal folytatott kereskedelmet, a régóta várt javak megérkezését szimbolizálja – amit a művész globális fogyasztói kultúránk egyik alapkövének tekint. A hajó motívuma a jobb életet ígérő, megtévesztő reményre is utal, ami miatt menekültek ezrei indulnak útnak minden veszélyt vállalva.

Megnyitó: 2015. október 6. 19:00

.

Carlo Zanni (IT)
Carlo Zanni Localhost című alkotása a művész korábbi köztéri, interaktív és helyspecifikus munkáinak sorába illeszkedik. Egy standard ’404 Internet error’ jelzés üzeni, hogy a “me_BIG.jpg” nevű képfájl nem található a könyvtárak között. Ezek részben üresek – kitöltésük feladata a résztvevőkre vár – részben pedig a művész által fontosnak, ám időnként nehezen megvalósíthatónak ítélt értékeket tartalmaznak. Az alkotás a befogadó bevonásával egy folyamatosan alakuló graffitivé válik. A résztvevők által közvetített értékek idő- és térbeli beágyazottsága és relativitása az alkotást alapvetően meghatározó motívum. A Contain[era] projekt keretein belül bemutatásra kerülő installáció esetében az eredeti verziótól eltérően, minden könyvtár üresen marad, hogy szabad teret biztosítson a résztvevőknek a projekt értelmezéséhez, és a vele való interakcióhoz.

Megnyitó: 2015. október 13. 19:00

.

Lukas Troberg (AT)
Troberg „Speed Run” című installációjának terébe lépve nyomasztó sötétség fogadja a nézőt. A konténerben elhelyezett moitoron egy műtét endoszkóppal készített felvétele látható. A testről készült felvételek alatt videojátékok hangjai hallhatók, összemosva a valóst a fiktívvel.
Megnyitó: 2015. október 20. 19:00

cesta-400x400 (1)

Közös kiállítás Prágában – CONTAINERA – EXPO

A projekt második része a projektet szervező városban, Európa szívében, a prágai Štvanice-szigeten kerül megrendezésre. A prágai kiállítás lezárja és összefoglalja a konténerek utazását magában foglaló első szakaszt. A kéthetes kiállításon egy kilencedik, „európai” konténert is bemutatunk, melyet a nyolc résztvevő művész közösen alakít majd ki.

A közös kiállítás tulajdonképpen egy panorámafelvétel és egyben személyes találkozás és a tapasztalatok megosztása a közös munka után. Prágában, a projektet elindító városban találkozik a nyolc konténer-mű, a résztvevő alkotók, galeristák, kurátorok, elméleti szakemberek és további szakmabeli érdeklődők mind a nyolc résztvevő országból. Strukturális szempontból ez a záró kiállítás a projekt katarzisa.

A kilenc installáció és a kapcsolódó konferencia betekintést ad majd az első szakasz során szerzett módszertani tapasztalatokba. Az utazási és kiállítási fázis után levonjuk a projekt elméleti tanulságait. Ez több különböző formában fog megjelenni, pl. előadások összefoglalói, szakszövegek, katalógus, dokumentumfilm. Célunk az, hogy hangot adjunk a projekt során a résztvevőkben és a közönségben kialakult benyomásoknak.

A prágai kiállítás megnyitójának részeként egy gazdag, nemzetközi zenei programot mutatunk be a közeli Mystic Skate Park barátságos környezetében (fellép többek között Katarzia szlovák énekesnő és a mexikói Los Chilla Killers). A kiállítás alatt kétnapos konferenciát szervezünk a Štvanice villában, melynek keretében előadást tartanak a kiállító művészek, valamint elméleti szakemberek a nyolc résztvevő országból. Örömmel jelentjük be, hogy az előadók között lesz a világhírű francia teoretikus, Gregory Chatonsky, valamint a német Tanja Nittka is. Csehországot Václav Jánoščík képviseli a tárgyak poszt-internet művészetben betöltött szerepéről szóló előadásával. Végül, de nem utolsósorban pedig egy nyitott workshopot is rendezünk Zdenka Švandlenková vezetésével.

A közös kiállítás 2015 október 24. és november 7. között tekinthető meg.

A projekt harmadik, és egyben utolsó fázisa

A CONTAIN[ERA] téli felvonásában hagyományos, intézményi keretek között megrendezett egyéni kiállításokat mutatunk be. Mind a nyolc művész visszatér egy számára idegen országba és egyéni kiállítást rendez a résztvevő galériák valamelyikében. Így már nem egy másik kultúrából érkező, elszigetelt üzenettel találkozunk, hanem a művész és a környezet szokásos elegyével. Bizonyos szempontból ez az első fázisban felállított alapelvekkel szembenő folyamat, ezért a kiállítások nagyszerű alkalmat kínálnak majd az összehasonlításra és a projekt értékelésére. Emellett a fiatal művészeknek is lehetőséget adnak nemzetközi pozíciójuk megerősítésére, kapcsolatépítésre.

Labor Galéria:

1053 Képíró utca 6.

Dionyz Troskó (SK): Vjeran pas*

Visual Guide of Forgetting

Projekt koordinátor: Istvánkó Bea
2016. február 20-március 3.
Nyitva tartás: H-Szo: 16-19:00

final

A Vjeran pas* – Visual Guide of Forgetting (Hűséges kutya– a felejtés vizuális útmutatója) című kiállítás történelmi emlékművekről szól; lerombolt és elfelejtett emlékművekről, átalakított emlékművekről, illetve a mindenkori politikai rendszerek számára fontos közterekről ahol bevett gyakorlat az emlékművek cseréje, lebontása és újjáépítése.

Dionỳz Troskó (SK), fókuszában három olyan emlékmű helyszín áll, melyek a szlovák és a magyar történelem sajátságos viszonyát mutatják be. A magyar származású Troskó a fent említett három kategória alapján a kortárs szobrászat eszközeivel reflektál a Dévény várában állt, a Trianoni döntés után lebontott milleniumi Árpád emlékműre, a Nyitra melletti a különböző politikai rendszerekben folyton átalakított zoborhegyi emlékműre, valamint a pozsonyi Ľudovít Štúr tér (egykori Koronázási domb tér) három, egymást váltó reprezentatív emlékművére.

A Troskó által kiválasztott öt emlékmű közül, a dévényi és a zoborhegyi is annak a hét szoborból álló sorozatnak a része, amelyek építését a Milleniumi ünnepségsorozat kapcsán rendelte el a Wekerle-kormány 1896-ban. Az emlékművek terveit Berczik Gyula műépítész, műszaki tanácsos készítette. Nem szobrászművészek alkotásai, ami arra enged következtetni, hogy elsődleges szempont volt az emlékművek által sugallt politikai gondolat kommunikációja. A harmadik választott helyszín Pozsony, ahol 1897-től Fadrusz János Mária Terézia szobra, 1938-tól Milan Rastislav Štefánik tábornok szobra, a hetvenes évek elejétől pedig Ludovít Štúr szobra áll, az ez utóbbiról elnevezett téren. 2009-ben felmerült a Mária Terézia szobor rekonstrukciójának gondolata, melyet azonban 2012-ben elvetett a város önkormányzata.

Troskó, kifejezetten a kiállításra készült, nagyméretű fém szobraival arra jelenségre reflektál, miszerint a politikai rendszerváltozás együtt jár a múlt szimbólumainak fizikai megsemmisítésével, vagy legalábbis azok átalakításával, az adott rendszer preferenciáinak való megfeleltetéssel.

*Vjeran pas: a Termiti nevű, 70-es évek végén működő horvát punk zenekar egyik számának címe, mely magyarra fordítva hűséges kutyát jelent.

Dionỳz Troskó (SK): Vjeran pas című kiállítása a Contain[era] – kézzelfogható  információátadás a poszt-internet korban című Európai Uniós támogatással megvalósult, nemzetközi projekt záróeseménye.

Szervezők és további információ:

http://labor.c3.hu/

 Facebook event

 

 

 

További információ a projektről: http://www.containera.eu

Facebook: https://www.facebook.com/containera

Szervezők:

http://www.artmovement.cz

http://artdirect.cz

Nemzetközi partnerek:

http://www.hotdock.sk

http://studio.c3.hu/en/

http://lookoutgallery.pl

http://www.label201.com

http://www.zwitschermaschine-berlin.de

http://www.soon-art.ch/web/

http://www.boxircus.at

Cseh partnerek:

http://containall.cz

http://www.vilastvanice.cz

http://www.mysticskates.cz

Print

jovo varosa_onkormanyzat