Állásfoglalások

ÁLLÁSFOGLALÁS

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 2017. december 11-ei közgyűlése úgy döntött, hogy az egyesület pénzügyi helyzetére való tekintettel az FKSE ismét részt vesz a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain.

A 2017. december 11-ei közgyűlés jegyzőkönyve.

——————–

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület álláspontja a Nemzeti Kulturális Alapról szóló, 1993. évi, XXIII. törvény módosításával kapcsolatban

 

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület feladata tagjainak érdekképviselete a mindenkori magyarországi és nemzetközi kulturális intézményrendszer viszonylatában: a fiatal művészek munkafeltételeinek javítása, bemutatkozásának és szakmai fejlődésének elősegítése.

Ebben a feladatkörében a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület – ahogy azt már 2012. 12. 18-án is artikulálta a nyilvánosság felé – szakmailag indokolatlannak, átgondolatlannak, és a kulturális közéletre károsnak tartja a Magyar Művészeti Akadémia aránytalan térnyerését a kultúra támogatási rendszerében.

Álláspontunk  szerint a hazai viszonyok sajátosságai alapján kiemelten fontos a kultúra, ezen belül a képzőművészet állami támogatása, az NKA-t érintő törvénymódosítás azonban olyan helyzetet eredményez, amelyben a közpénzek újraelosztásának mikéntjét elfogadhatatlannak és aránytalannak tartjuk.

A 2016. január 1-jén hatályba lépett, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi, XXIII. törvény módosítása szerint a kollégiumi tagok egyharmadát a Magyar Művészeti Akadémia delegálja, amíg a többi szakmai szervezetnek együttvéve van meg ugyanezen jogosultsága.

Mindemellett az MMA elnöke további beleszólási jogokat élvez az Alap működésébe:

Az NKA művészeti főtematikájú kollégiumainak támogatási arányait illető döntésben az MMA elnökének egyetértési joga van. (9. § 3. bekezdés).

Az a döntési folyamat, amely a művészeti kollégiumok és az egyedi és meghívásos pályázatok közötti kultúrára fordítható pénzek elosztási arányait határozza meg, szintén az MMA elnökének egyetértésével történik. (9. § 3. bekezdés).

A törvénymódosítás értelmében az NKA Bizottság az MMA elnök (és a miniszter) által jóváhagyott éves munkaterv alapján dolgozik. (2.§ 2.bekezdés)

Továbbá az MMA elnökének egyetértésével nevezik ki a kuratóriumok vezetőit (2.§ 3.bekezdés), akik a páros számú kuratóriumban szavazategyenlőség esetén döntéshozó helyzetbe kerülnek.

 

Fent leírtak tekintetbe vételével az FKSE vezetősége úgy döntött, hogy a hatályba lépett törvénymódosítás fennálltáig nem pályázik a Nemzeti Kulturális Alaphoz.

Ez az elhatározás összefüggésben áll azzal a koncepciónkkal is, melynek értelmében hosszú távon igyekszünk szervezetünket új alapokra helyezni, az Egyesület fennállása óta megörökölt hagyományokat újragondolni és korszerűsíteni az FKSE intézményét.

 

2016.01.18-án a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület kézhez kapta a MAOE (Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) meghívóját a kuratóriumi tagok delegálását megvitató találkozóra. A levélben az áll, hogy az FKSE képviselője delegáltat jelölhet a Képzőművészeti Kollégium kuratóriumának szakmai szervezeteket képviselő egyharmadára, valamint javaslatot tehet a miniszter által felkért kuratóriumi tagokra is.

A válaszlevélben a megjelenési szándékon kívül az FKSE-nek nyilatkoznia kellett arról, hogy miniszteri felkérés esetén elvállalja-e a Képzőművészeti Kollégium kuratóriumi tagságát.

Egyesületünk úgy döntött, hogy nem vállalja a kuratóriumi tagságot, ezáltal nem is jelöli magát a kollégiumba. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a rendszerbe kódolt erőfölény ellenére is konkrét javaslatokon keresztül, szakmai szempontokat érvényesítsünk a delegálási folyamatban.
Tehát annak ellenére, hogy Egyesületként nem kívánunk részt venni az NKA új kollégiumi rendszerében, a hazai kortárs művészeti színtér egészére való tekintettel, független kuratóriumi tagokat javaslunk, hogy megkíséreljük biztosítani az általunk relevánsnak tartott nézőpontok képviseletét a bizottságban.
Döntésünk hátterében egyfelől a rendszer működése iránti aggályunk és a szakmai érdekérvényesítésre való kötelezettségvállalásunk, valamint a többi intézménnyel, szervezettel való szolidaritásunk áll. Ugyanis számos, a kultúra területén felelős és szakmailag kimagasló munkát végző intézmény és szervezet továbbra is kizárólag az NKA pályázati rendszerén keresztül lesz képes programjait megvalósítani, azaz szakmai működését fenntartani.

 

Az FKSE vezetősége:

Básthy Ágnes, Don Tamás, Erlich Gábor, Gadó Flóra, Heszky András, Kozma Eszter, Kútvölgyi-Szabó Áron, Mucsi Emese, Pálinkás Bence György, Simon Zsuzsanna, Tulisz Hajnalka

 

Budapest, 2016. január 24.

Letölthető pdf

—————————————————————————————————-

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület álláspontja a kultúrát érintő átalakításokkal kapcsolatban

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület feladata tagjainak érdekképviselete a mindenkori magyarországi és nemzetközi kulturális intézményrendszer viszonylatában: a fiatal művészek munkafeltételeinek javítása, bemutatkozásának és szakmai fejlődésének elősegítése. Ebben a feladatkörében az Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetősége szakmailag indokolatlannak, átgondolatlannak és a kulturális közéletre károsnak ítéli az elmúlt hetek intézményi átalakításait.

A Magyar Művészeti Akadémia aránytalan hatalomhoz juttatása a kultúra támogatási rendszerének központosításához vezet, aláássa a demokratikus alapértékeket és sérti a művészet szabadságához való elidegeníthetetlen jogot, ezzel megfosztva a kortárs képzőművészetet relevanciájától, a kortárs kultúrában betöltött meghatározó szerepétől, valamint értelmező kapacitásától.

A Magyar Művészeti Akadémia köztestületté emelése és domináns kultúrpolitikai hatalommal való felruházása elleni tiltakozását kifejezendő, az Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület részt vesz a Humán Platform megmozdulásain, tájékoztatja tagjait a témában zajló vitáról, és tagjai rendelkezésére bocsájtja infrastruktúráját, hogy véleményt alkothassanak és nyilváníthassanak a kulturális támogatási rendszer kérdéseiben.

Budapest, 2012.12.18.

A döntést meghozó vezetőség tagjai:
Borsos János, Brückner János, Fenyvesi Orsolya, Hajdu Zsolt, Pacsika Márton,
Polyák Levente, Radics Márk, Rózsás Lívia, Sárvári Zita, Tábori András

.pdf


Közlemény az FKSE Holokauszt Emlékévben való részvételéről

A Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága a Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 keretében az Express Yourself – A mi holokausztunk c. kiállítás- és programsorozat létrehozására 1 000 000 forintot ítélt meg a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületnek.

Az FKSE vezetősége hosszú vita után úgy döntött, hogy lelkiismereti okok miatt az egyesület nem fogadja el a megítélt támogatást.

Hibáztunk, mert már a pályázat leadásakor is tudnunk kellett volna, hogy a Kormány által szervezett Magyar Holokauszt Emlékév az általunk képviselt értékekkel nem lesz összeegyeztethető.

Méltatlannak érezzük a nemzeti tragédiánkra való emlékezés körülményeit: nem csak az egyes botrányos esetek, hanem a Kormány által felvázolt narratíva miatt gondoljuk azt, hogy progamjainkat nem az Emlékév hivatalos keretei között, hanem más forrásokból, még több önkéntes munkával valósítjuk meg.

Az FKSE vezetősége

Karas David, elnök, Zombori Mónika, alelnök, Borsos János, Erlich Gábor, Flohr Zsuzsi, Halász Dániel, Kozma Eszter, Nemes Márton, Pacsika Márton, Polyák Levente, Tábori András