“Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban – kötetbemutató és fórum

Részlet a könyv előszavából:
A mai magyar társadalom hétköznapi nyelvhasználatának különböző szintjein – éppen úgy, mint a társadalomtudományokban, a privát és a nyilvános szférában – a legnehezebben kezelhető szavak közé tartozik a „zsidó”. Alig feltérképezett örvénylése személyiség- és társadalompszichológiai, történeti, szociális, jogi, esztétikai, testtudati aspektusokat érint – és nincs olyan területe a társadalmi életnek, ahol felbukkanása kizárható volna.
Amikor tanulmánykötetünket terveztük, az volt a célunk, hogy példákon keresztül váljék láthatóvá, hogy a 20. századi és a kortárs magyar irodalomban milyen identifikációs mintázatokba ágyazódnak és miként jelennek meg a különböző „zsidó” identitásképek, milyen retorikai, poétikai eljárások viszik őket színre.

A tanulmánykötetet az ELTE Eötvös Kiadó jelentette meg.

A kötetet bemutatja K. Horváth Zsolt, Lengyel Imre Zsolt, Schein Gábor, Schiller Erzsébet, Szűcs Teri. A beszélgetést Vári György vezeti.
A bemutató időpontja: április 23., 18.00
Helyszíne az FKSE Galériája, Rottenbiller u. 35.

A kötet ajánlója letölthető az ELTE Reader oldaláról:http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/zsido_identitaskepek_ajanlo/
A könyv korlátozott számban megvásárolható lesz a bemutatón.

Utána 20.00-tól fórumbeszélgetés Schönberger Ádám vezetésével. Téma: A harmadik generáció — identitásmintázatok

A könyvbemutató és a fórumbeszélgetés a JAK-FKSE-Marom által létrehozott “A harmadik generáció” programsorozat része.