Film, politikai propaganda és a Bauhaus

Film, politikai propaganda és a Bauhaus

 

Film, politikai propaganda és a Bauhaus

Az alkalmat vezeti: Varga Anna, filmtörténész-filmesztéta

Ismert, hogy Hannes Meyert részben marxista nézeteire hivatkozva menesztették 1930-ban a Bauhausból, majd még ugyanazon év októberében a Szovjetunióba távozott, hogy részt vegyen az első ötéves terv munkálataiban. Az már talán kevésbé köztudott, hogy nem egyedi esetről van szó; a ’20-’30as években mintegy hatvan, a Bauhaushoz kötődő „specialista” (inospezialisty) vett részt hosszabb-rövidebb ideig a Szovjetunió valamely várostervezési vagy építészeti projektjében. Ugyanígy ismert, hogy Dziga Vertov Ember a felvevőgéppel c. experimentális doku-filmjét már elkészülése évében, 1929-ben nagy sikerrel mutatták be a dessaui Bauhausban. De elgondolható-e bármiféle kapcsolat az agit-vonatok politikai-művészeti kísérlete és a Bauhaus társadalmi programja között? A második alkalommal a húszas évek szovjet filmművészetén keresztül közelítünk a Bauhaus-jelenséghez.

Regisztráljatok az fkseolvasokor@gmail.com email címen 2019. március 20-ig és küldjük az olvasmányokat.

—-

A Bauhaus alapításának 100. évfordulója apropóján olyan olvasókört szervez az FKSE, amely az iskolához asszociált modernitás-eszme komplexitásának bemutatására törekszik, egyúttal teret adva az arról való kritikai gondolkodásnak is. Az alkalmak során az iskolát létrehívó eszmeiséget és az intézmény működését tágabb társadalmi-történeti kontextusba helyezzük, illetve összekötjük a korszak több párhuzamos modernitás-koncepciójával és avantgárd irányzatával. A tervezett hat alkalom során olyan szerzők szövegeivel foglalkozunk, akik a Bauhaus és a 20. század eleji modernizmus hagyományához visszanyúlva, mégis sok esetben annak újradefiniálására törekedve viszonyultak a száz éve alakult mozgalomhoz. Az olvasókör során az egyes alkalmakra meghívott szakemberek segítségével vitatunk meg képzőművészeti érintettségű kérdéseket, problémákat, konfliktusokat.

Az olvasókör szervezői: Barkóczi Flóra, Őze Eszter, Perczel Júlia
Grafika: Süveges Rita
Helyszín és támogató: FKSE – Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány
Az esemény az Erzsébetvárosi Önkormányzat támogatásával valósult meg.

2019. 03. 25 18:00

https://www.facebook.com/fksestudio/photos/gm.265840907672600/1012963762228548/?type=3&theater