MATERIAL – Tibor Zsolt

Megnyitó: 2005. május 10. 19:00
Megtekinthető: 2005.május 29-ig

Tibor Zsolt első egyéni kiállításával mutatkozik be a Stúdió Galériában.
A művészeti szcénából való több éves elvonulása után egy összetett – rajzokat, installációkat és objekteket felvonultató – tárlattal jelentkezik, amely tekinthető egyfajta tesztelésnek, hogy miként képes önmaga helyét, mint alkotót és személyiséget elhelyezni, identifikálni annak az univerzumnak a bemutatása révén, amelyet a kényszeres késztetések bonyolult hálózata tart össze.
A kiállítás címe az alkotófolyamat anyagisága, az anyaggal, a papírral való közvetlen és játékos kapcsolata mellett a szó másodlagos jelentését is felidézi, amely a félkészségre, a művek nyersanyag mivoltára vonatkozik. A félkészséghez, a be nem fejezettséghez való ragaszkodása, olyan kényszeres viszonyulásokra utal, amelynek nyomása alatt ha a félkész mű számára már megnyugtató eredményeket és sikerélményt jelent, akkor újabb problematika felé kell néznie. Tibor Zsoltnak a rajzhoz, mint az egyik legközvetlenebb művészi kifejezőeszközhöz fűződő viszonya sem mentes a feszültségektől. Miközben örömrajzoknak nevezi a narratív elemeket hordozó figuratív rajzait, folyamatosan kordában is szeretné tartani rajzolói képességét, a felszabadultság és folyamatos önfegyelmezés harca zajlik a képein.
A tárlatban a továbbgondolt fotók témája, a tárgyak modell- és térképszerűsége és a mérési eszközök hangsúlyos megjelenítése azonban óhatatlanul metaforikus értelmet kapnak, a kijelölés és meghatározás, a teljességre való törekvés rejtett vágyakozására utalva.