Kiválasztás (B)

Kiválasztás (B)

Az FKSE 2019-ben felvett új tagok kiállításának második felvonása

Megnyitó: 2020. február 4. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeuxisznak, az 5. századi ókori festőnek egyetlen egy műve sem maradt fent, csupán kortársainak leírásai és anekdotái ismertek művészetéről. Felkérték, hogy Krotón városának Héra templomába fesse meg Helénának, a görög mitológia legszebbjének mását. Zeuxisz kiválogatta a város öt legszebb hajadonját és a választott modellek legszebb vonásait egyesítve festette meg Heléna alakját. A választás, a művészet egyik toposza. Egyben az alkotás folyamatának fázisa, a mű életének része. Folyamat, ami előttünk rejtve marad, csak eredményét ismerhetjük meg. Minden esetben ez a lépés előzi meg egy kiállítás létrejöttét, de módját nem fedi fel.

Az FKSE idei új tagos kiállítása a választás problémájára fókuszál. A kiállítás létrejöttét a szelekcióval való kísérlet előzte meg, melyet a kiállítók egymás között terveztek meg és vezettek le. Az új tagok közül a képzőművészek mindegyike az eddigi munkáikból, munkaterveikből választott három alkotást, a művészetelméletisek pedig a kiválasztás témájára rezonáló három vendégszöveget vagy szövegrészletet gyűjtöttek. A munkákat magyarázat nélkül osztottuk meg egymással, és a háromból minden esetben két körben került kiválasztásra egy-egy munka. Az egyik körben minden új tag esetében közösen döntöttünk egy-egy munka mellett. A másik körben véletlenszerűen kihúztuk egymás neveit, és az így kisorsolt másiktól választottunk. A bemutatkozó kiállítás így két egységre oszlik, elsőként az egyéni döntéseket mutattuk be, másodszorra pedig most a közös döntés eredményeit láthatjuk a kiállítótérben. Egyik esetben sem a tagok saját választását. Ezek ugyanakkor adott esetben véletlenszerűen összecsenghettek, vagy akár mindkét döntéssel ugyanaz a választás is születhetett. A választás reflexió. Nézőpontok közelítése és távolítása. Beszél helyettünk önmagunkról, arról, aki alkotta és arról is, aki választotta.

*******************************************************

Kiállítók: Bozzai Dániel, Cserna Endre, Csocsán Laura, Eiter Tamás, Jagicza Patrícia, Jeneses Ádám, Kophelyi Dániel, Kortmann Járay Katalin, Maj Ajna, Mézes Tünde, Perczel Júlia, Zsoldos Anna

Kísérőszöveg: Zsoldos Anna

Cover: Csocsán Laura

A kiállítás megtekinthető: 2020. február 5 – február 15.

Facebook esemény

Fotók: Kiss Imre