IN MEDIAS RES – Astrid Herrmann

IN MEDIAS RES – Inkább TV-t néznél, vagy inkább újságot olvasnál?
Megtekinthető: 1998. október 14-31.

Astrid Herrmann, Hamburgban élő, osztrák képzőművész kiállítása két részből állt, egy tévé-teremből és egy, a komputer-printeknek berendezett teremből. Egyrészt már meglévő művek kerültek bemutatásra, másrészt a kiállítás ideje alatt két projekten dolgozott a művész.
Két teremben, a televíziózás tematikájával foglalkozó két fotósorozat volt látható. Az egyik első látásra tipikus úti felvételeket tartalmazott (tájak, városképek stb.). Csak az alaposabb szemlélődés során vált egyértelművé, hogy az utazásról készült képek a televízióból származnak. A nagyításokhoz tartozó fotóalbum képei is tévéműsorokból rögzített felvételek voltak.
A másik sorozat képmontázsokból állt, melyeken tévés szappanoperákból kifényképezett jelenetek és az életből ellesett, reális helyzetek vegyültek. A fotók montázs jellege a különböző képstruktúrákból vált a szemlélő számára is nyilvánvalóvá.
Egy további, a kiállításon megjelent munka értékes, középkori kódexek imitációja, a könyvnyomtatás előtti időkből. A különbség annyi, hogy ebben az esetben a szövegek nem szakrális tartalmúak, hanem reklámprospektusokból kiemelt szövegrészek. Ehhez a munkához kapcsolódik egy további projekt, amelyen Astrid Herrmann a kiállítás folyamán dolgozott: A kiállítás első napján vásárolt egy napilapot, amelyet kézzel pontosan lemásolt, úgy, hogy a kiállítás végére elkészült az újság teljes másolata, amely nem nyomtatott példányként, hanem kézzel írott “eredeti”-ként jelent meg.
A másik Stúdió Galériában készült projektje a kiállított tévés munkákhoz kapcsolódott: Astrid a Budapesten nézett tévé-sorozatokból és tévéadásokból kiemelt fotókat készített mindennapi karakterekről, és a városban további hasonló, valószerű helyzetek nyomába eredt. Az elkészített fotók ezután a megfelelő sorrendben a falakra kerültek. A kiállítás így gyarapodott lassan talált tárgyakkal és a budapesti élet hétköznapi jeleneteivel.

A kiállítás része a Raum für Kunst, Graz és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület közti csereprogramnak.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap