Munkacím – Csákány István

Megnyitó: 2005. szeptember 6. 19:00
Megtekinthető: 2005. szeptember 23-ig

Csákány István MUNKACÍM című projektje alkalmából a Stúdió Galéria klasszikus kiállító terét radikális átformálásnak veti alá.
Mostani egyéni kiállításán a művész, mint alkotó, társadalomban betöltött szerepének értelmezéséből (újraértelmezéséből) kiindulva inspiráló módon sikerült egy ambiciózus installációig eljutnia, amelybe szervesen beleépítette azt a performatív jelleget, amelyet a folyamat-orientált alkotói metódusából megőrzött.
“A művész, mint kivitelező vállalkozó” című munkája egy kerekeken guruló, téglából és betonból készített út. Ennek a tárgynak az előzménye egy olyan, valódi kerti út, melyet kivitelezőként megbízásra épített. A munkához hívott hat segédmunkás – eredeti hivatásuk szerint – mind képzőművész volt. Csákány ezzel a gesztussal a hétköznapi munkát átértelmezte, és művészeti projektté alakította. A kiállításon az “út objekt” mellett az eredeti út, illetve az építés fotódokumentációja is megjelenik majd.
Az “Építészeti műhiba” egy hely-specifikus installáció, mely a galéria padlójának preparálásával jött létre, az eredeti padló fölé épített, a térbe tökéletesen illeszkedő új felülettel. Az “ál” padlózatban olyan rejtett hibákat alakított ki, melyek a művész szándékai szerint speciális térélményt és “megbotlás reflexeket” váltanának ki a látogatókból. A padlón létrehozott “hibák” azonban gondos építészeti tervezés révén, a tervezőasztalon jöttek létre, a kerti út tulajdonosának, Lukács Péter építésznek a dolgozószobájában. A mű befogadása csakis taktilis, dinamikus módon válik lehetővé.

Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alapprogram, HUNGART, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága