Antropoflóra

antropoflora

 

Gosztola Kitti
Klima Gábor
Tranker Kata

kurátor: Laki Júlia
megnyitja: Mucsi Emese

megtekinthető: október 5-ig

Szeptember 25-én 19:00-kor a kiállításhoz kapcsolódó olvasókört vezet Maja & Reuben Fowkes.

Az Antropoflóra három fiatal művész új munkáit mutatja be, melyek egy közös gondolkodási folyamat eredményeképpen jöttek létre. A kiállított munkák különböző nézőpontokból vizsgálják emberi és növényi társadalmak kapcsolódási pontjait.
Antropoflóra alatt egyrészt azokat az egészen konkrét tereket értjük, ahol ember és növény egymásra utalva él: városi közparkokat, közösségi kerteket, balkonládákat, bonsai kertészeteket, a mezőgazdaságot, a nemzeti parkokat, vagy az új hibridekkel kísérletező biotechnológiai laboratóriumokat. Másrészről pedig arra a diszkurzív térre gondolunk, melyben metaforák, megszemélyesítések, illetve ideológiák mentén kialaktjuk a növényvilágról alkotott fogalmainkat.

A kisebbség – többség, immigráció – emigráció, demokrácia – diktatúra, közösség – egyén, társadalmi tér – személyes tér fogalompárok, melyek az emberi társadalomról való gondolkodásunkban központi szerepet töltenek be, a növénytársulásokra alkalmazva különös párhuzamokkal, tanulságokkal szolgálhatnak. Gosztola Kitti, Klima Gábor és Tranker Kata külön-külön már évek óta foglalkoznak humán/botanikai együttállásokkal, legyenek azok emberi tevékenység által megcsonkított fák, vagy különböző fajokból összeálló városi gaz-telepek. A három művész közös kiállítása új fejezetet nyit ebben a munkafolyamatban. Az Antropoflóra tovább boncolja az emberi és növényi lét közti kapcsolódásokat. A növényvilág az emberihez viszonyított, metaforikus, megfeleltetésekre építő elképzelésén túl egyben felvázolja egy inherensen, minden emberi vonatkozástól mentesen értékes és megóvandó flóra képét is.

 

Mucsi Emese megnyitószövege itt olvasható.