Éves kiállítás workshop 5: Nemes Márton vitaindító beszámolójával

Az FKSE 2014-es éves kiállítását előkészítő beszélgetéssorozatunk következő eseményét Nemes Márton festőművész vezeti fel.

Marci munkáit megtekinthetitek itt:
https://www.works.io/marton-nemes

és itt:
https://www.works.io/marton-nemes

nemesmarci

Marcit jelenleg a Deák Erika Galéria képviseli, most volt egyéni kiállítása a Rögtön jövök! projektgalériában, és egy évig vezetőségi tagként is tevékenykedett a Stúdióban.

Mint feltörekvő és egyre sikeresebb fiatal művészt, Marcit arról kérdeztük, hogy:
mik a stratégiái,
miért fontos számára a közösség (ha fontos),
milyen számára az ideális közösség,
milyenfajta közösség segítené a munkáját,
illetve milyen vonatkozásban látja társadalmilag érzékenynek saját művészetét?

Marci rövid prezentációjában ezekre a kérdésekre ad választ, és ezzel egyben betekintést ad saját praxisába is.

———————
INFO:

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület hosszú ideje (majdnem) minden évben nagyívű csoportos kiállítás keretében igyekszik bemutatni a többszáz fős tagság munkásságának sokszínűségét. Ezt a hagyományt szeretnénk egyszerre folytatni és átalakítani 2014-ben. Az FKSE vezetősége Timár Katalin kurátort kérte fel a kiállítás megrendezésére, akivel több megbeszélés után arra jutottunk, hogy ezt az alkalmat a művészeti közösség építésére kell felhasználnunk. Úgy éreztük, hogy erre különösen nagy szükség van a jelenlegi magyar kultúrpolitikai helyzetből adódóan. A kultúra és a hatalom közötti kapcsolatok radikális átalakulása, a Magyar Művészeti Akadémia alkotmányba iktatása és finanszírozó szervvé való előléptetése, a kortárs művészeti múzeumok (Műcsarnok, Ernst, Ludwig) minden szakmai egyeztetés nélkül való átszervezése, nem átlátható igazgatóváltása, a múzeológusok szakmai autonómiájának korlátozása stb. mind olyan intézkedésnek tűnnek, melyek megnehezítik a fiatal, feltörekvő művész- és kurátorgeneráció önpozicionálását a hazai kulturális életben. Az előkészítő beszélgetések során azt éreztük, hogy mindezek fényében az FKSE szerepe megnő, hiszen támpontként szolgálhat e generáció számára, és elősegítheti a fiatal művészek és kulturális szakemberek együttműködését, közösséggé formálását.
A tavaly télen megrendezett olvasókörök során így arról beszélgettünk, hogy milyen közösségformáló ereje lehet a kortárs művészetnek? Célunk az volt, hogy a beszélgetéseken keresztül kialakuljon egy erős diszkurzív bázis, melyre építkezhetünk az éves kiállítás körüli szervezési munkák, közösségi programok során. Azt azonban mindeközben nem vettük figyelembe, hogy közösséget építeni felülről nem lehet, mert a többszáz FKSE tagnak valószínűleg többszáz nézőpontja van a jelen helyzetről, és ennek megfelelően többszáz stratégiája is a hazai művészeti világban való érvényesülésre.

2014 áprilisában újra felvesszük az FKSE idei éves kiállítását előkészítő workshopok fonalát.
Célunk az, hogy minél több, különböző szemszögből vizsgáljuk meg a magyar művészek ‘túlélési’ stratégiáit. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy a jelenlegi kultúrpolitikai helyzet befolyásolja-e a fiatal művészgeneráció mindennapjait, jövőről alkotott elképzeléseit, és ha igen, miként? Válsághelyzetben érzik-e magukat a fiatal képzőművészek és kurátorok? Szükségét érzik-e az FKSE körüli közösség megerősödésének?
Az egyes alkalmak során különböző viszonyulási módokat igyekszünk bemutatni, aktivizmustól a politikai művészeten át az apolitikus hozzáállásokig.
Mindenkit – nem csak FKSE tagokat – szeretettel várunk!
————————–————————
Timár Katalin kurátor levele:
Kedves Tagság!
Októberben felkérést kaptam az FKSE vezetőségétől a 2014-es éves Stúdió kiállítás kurátori feladatainak ellátására. Ezt a felkérést köszönettel, örömmel és nagy lelkesedéssel elfogadtam.
A kiállítás előkészületeit a Vezetőséggel egyetértésben, közösen elkezdtük. A következő egy év tevékenységének alapját az az elgondolás adja, hogy a mai magyar kultúrpolitikai és finanszírozási helyzetben szükség van alternatív modellek, struktúrák létrehozására. A kiállítás egy új struktúrát szeretne felépíteni a tagok aktív részvételével és folyamatos munkájával. Véleményem szerint a Stúdió úgy szolgálhatja legjobban a tagok érdekeit és elképzeléseit, ha azt aktív részvétellel, közösen formáljuk.
Timár Katalin
————————–———————–