DISSZENZUS 03: FOREVER NOW? PREZENTIZMUS A KULTÚRÁBAN

2019.05.07.

Noha éppen harminc évvel Fukuyama híres-hírhedt esszéje után nem is lehetne világosabb, hogy a „történelem vége” minden tekintetben elmaradt, az annak kulturális korszellemeként meghatározható prezentizmus bizonyos értelemben azóta is – vagy talán inkább, mint valaha – fogva tartja a képzeletünket, legyen szó alternatív társadalmi rendszerekről, közös politikai cselekvésről, vagy épp a mindenkori avantgárdról. Hogyan lett a (neo)liberalizmus ideológiamentesség-ideológiájából a jövő lassú eltörlődése (Berardi) révén a „future shock”-ból „present shock” (Rushkoff), amely mára a prekariátus és posztpolitika, poszt-kritikaiság és kapitalista realizmus (Fisher) változatos jelenségeiben ölt testet? Mondhatjuk-e – Fredric Jamesont parafrazálva –, hogy a prezentizmus a (kései?) neoliberalizmus kulturális logikája?
A különböző területekről meghívott vendégek segítségével megkíséreljük elhelyezni korszellemünkben (avagy éppen korszellemünk hiányában) a különféle művészeti ágak, elsősorban a kortárs képzőművészet, építészet, komoly- és popzene prezentista tendenciáit: a könnyűzene „retromániáját” (Simon Reynolds) és „party hantológiáját” (Fisher), a kortárs komolyzene konzervatív fordulatát az „új romantikával” és a „szakrális minimalizmussal”, vagy épp az újfiguralitást és a „zombiabsztrakciót” (Walter Robinson). Míg a „klasszikus” posztmodernt jellemzően egyfajta heterogén hipertemporalitás határozta meg, addig a jelenlegi korszakot mindinkább annak másik oldala hatja át, melyet atemporális amnéziaként azonosíthatunk: többé nincs dialektikus viszony a modernséggel és a posztmodern maga is formalizmusként reciklál az örökös jelenben. Azonban ahogy arra, Fukuyamára válaszul legkorábban Derrida hívta fel a figyelmet, ebben a mesterséges, poszt-historikus jelen-tudatban is ott kísért a modernség „befejezetlen programja”: az utópiák és a jövőképzetek, a „nagy narratívák” és az avantgárdok.
Vendégek:
Barna Emília, szociológus (BME, Helyzet Műhely)
Fazekas Gergely, zenetörténész (LFZE)
Miklósvölgyi Zsolt, esztéta (T+U)
Szervező és moderátor: Zemlényi-Kovács Barnabás