Az FKSE 2014-es éves kiállítását előkészítő workshop-sorozat

Kedves Tagság!

Októberben felkérést kaptam az FKSE vezetőségétől a 2014-es éves Stúdió kiállítás kurátori feladatainak ellátására. Ezt a felkérést köszönettel, örömmel és nagy lelkesedéssel elfogadtam.

A kiállítás előkészületeit a Vezetőséggel egyetértésben, közösen elkezdtük. A következő egy év tevékenységének alapját az az elgondolás adja, hogy a mai magyar kultúrpolitikai és finanszírozási helyzetben szükség van alternatív modellek, struktúrák létrehozására. A kiállítás egy új struktúrát szeretne felépíteni a tagok aktív részvételével és folyamatos munkájával. Véleményem szerint a Stúdió úgy szolgálhatja legjobban a tagok érdekeit és elképzeléseit, ha azt aktív részvétellel, közösen formáljuk.

A tervek szerint két vonalon indulunk el:

1/ Havonta két alkalommal találkozunk a Stúdióban, hogy közösen, egy folyamat keretében készüljünk fel a jövő évi kiállításra. Ezek a találkozók a praktikus kérdések megbeszélése mellett olvasókör formájában fognak működni. A praktikus kérdések kiterjednek a Stúdió jelenlegi struktúrájára, arra reflektálnak és ötletekkel, információkkal egészítik ki azt.
Ezeken a találkozókon a részvétel önkéntes, minden tagot szeretettel várunk – azokat is, akik nem tudnak a folyamatos munkában részt venni, de érdekli őket az adott napra vonatkozó téma.
A találkozókon való részvétel nem feltétele a kiállításban való megjelenésnek.

2/ A találkozókból inspirálva 2014. január végén minden FKSE tagnak meghirdetjük a kiállítási felhívást, a pontos tematikát és menetrendet.
A kiállítás várható nyitása 2014 szeptembere.

Timár Katalin

A workshopokhoz ajánlott irodalom:

Viktor Misiano: Confidential Community

K. Horváth Zsolt: Szubkultúrák forrásvidékén – Népi kultúra, munkáskultúra és baloldali közösségiség Vajda Lajos életműve körül