A MODERENITÁS ÚTJAI- OLVASÓKÖR: A BAUHAUS PEDAGÓGIÁJA

2019.04.30.

A MODERNITÁS ÚTJAI – Olvasókör a Bauhaus alapításának 100. évfordulója alkalmából: A Bauhaus pedagógiája
A 19. század végétől Európa-szerte megjelenő gazdasági-társadalmi átrendeződések és az ugyancsak ekkor formálódó ún. életreform-mozgalmak szorosan összekapcsolódtak a 20. század első harmadának reformpedagógiai törekvéseivel. A század elején Németországban kiemelt hangsúllyal jelentkező szellemi-kulturális megújulás és az egyéni emancipációs törekvések a művészetpedagógia irányzatának kialakulása mellett általános oktatás-szemléleti reformokat eredményeztek. A Bauhaus – elsősorban iskolaként meghatározott – intézményének létrejöttét részben az első világháborút követően artikulálódó “új embereszmény” igénye táplálta, akárcsak a világszerte megjelenő New School, Új Nevelés, Új Iskola-Mozgalom, Progressive Education, Education Nouvelle, stb. elnevezésekkel illetett új típusú elméleti-gyakorlati pedagógiai áramlatokat. Az olvasókör-sorozat negyedik alkalma keretében megvizsgáljuk a Bauhaus edukációs szemléletét alakító korabeli tényezőket, továbbá áttekintjük, milyen továbbélési mintázata figyelhető meg a Bauhaus pedagógiájának 1945 után – külön kitérve az 1968-as diákmozgalmak szellemisége és a Bauhaus-elvek kapcsolatára, valamint a művészetoktatást napjainkban is meghatározó stratégiák Bauhaus-pedagógiához való viszonyára.
Az olvasókört vezeti: Barkóczi Flóra és Lődi Virág
Grafika: Süveges Rita
Helyszín és támogató: FKSA – Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány
Az esemény az Erzsébetvárosi Önkormányzat támogatásával valósult meg.