A felszabadulás esélyei: Clemens von Wedemeyer: Muster (2012) – Kékesi Zoltán előadása

kékesi

 

„You are free”, mondja Clemens von Wedemeyer Muster című filminstallációjában egy amerikai katona a breitenaui koncentrációs tábor felszabadításának pillanatában a deportáltaknak. A 2012-es documenta (13) számára készült film helyszíne a Kassel közelében álló egykori kolostor, amely hosszú története során „aszociális elemek” számára fenntartott „javító intézetként”, náci koncentrációs táborként, később pedig lányinternátusként működött. A három csatornás filminstalláció három időbeli metszetben mutat be egy-egy történetet: a koncentrációs tábor felszabadítását (1945), Ulrike Meinhof az internátusról szóló filmjének a forgatását (1970) és egy helyi középiskolai csoport látogatását az ekkorra már múzeummá és emlékhellyé átalakított épületben (1994). A három történet egyben a felszabadítás különféle „ágenseinek” a története is: a katonai erő (1945), a baloldali társadalomkritika és a modernista hagyományokat követő politikai filmkészítés (1970), a múzeumpedagógia és az iskolai tanítás részévé vált holokauszt-emlékezet, valamint a populáris kultúra (1994). Mindhárom történet egyetlen központi kérdés körül forog: fel lehet-e szabadítani a másikat? – legyen az a koncentrációs tábor traumája, a lányinternátus elnyomó rendszere vagy az iskolai diákcsoport tagjaira továbbadódó transzgenerációs traumák.