80% – Szövényi Anikó

Megnyitó: 2005. december 6. 19:00
Megtekinthető
: 2006. január 5-ig

Szövényi Anikó bemutatásra kerülő 80% című szőnyeg sorozata a Központi Statisztika Hivatal által jegyzett Nők és Férfiak Magyarországon című 2003. évi kiadvány adataiból építkezik: a foglalkoztatás-szerkezetben, oktatás-nevelés vagy időfelhasználás területén ma Magyarországon a nők egyértelműen hátrányos helyzetben vannak.
Például a nők bruttó átlagkeresete a férfiak bruttó keresetének 80 százalékát érte csak el (hozzá kell tenni, hogy ez a számarány más uniós országban még kedvezőtlenebbül alakul). Hasonlóan alakul pl. a napi időfelhasználás aránya is: a nők naponta 50 perccel többet töltenek munkával és közlekedéssel, mint a férfiak, akiknek 50 perccel több jut így szabadidős tevékenységekre. Ezek a számszerűsített tények más társadalmi változásokkal ellentétben állandóak ebben az évtizedben. Szövényi a KSH adatokat szőnyegekbe szövette, a kiállított hét szőttes mintázata a fenti adatok mellett további más éles, nemek közti különbségekre is rámutat, mint pl. barátok száma, a női vezetők aránya.
A szőnyegszövés hagyományos női munkafolyamat, az otthon készült szőnyegbe a nők életük fő fordulópontjait, környezetük sajátságait, és álmaikat szőtték bele. Most, amikor a nők jobbára alkalmazottak, és jelentős részük dolgozik irodai szituációban, változik a motívumok kódolása, de tartalma nem: a szőnyegszövés ősi női hagyománya és a jelenkori Excel-táblázat szövő/termelő női irodai munka között adódik a párhuzam, sorról sorra, oszlopról oszlopra.