Sonic thoughts

Sonic thoughts

megnyitó: 2019. szeptember 3.

Kiállítást megnyitja: Sőrés Zsolt

Időpont: 2019. 09. 03. – 2019. 09. 21.

Miképpen gondolhatjuk el a hangot ma, milyen különböző megközelítések léteznek és férnek
meg egymás mellett a hang materialista elgondolhatósága felől? Christoph Cox filozófus, a
hangot mint médiumot tematizáló diskurzus materialista képviselője nyomán a kiállítás az
objektumorientált ontológia nézőpontján keresztül vizsgálja azt az alapvető ontológiai
kérdést, hogy mi a hang. A hang materialista megközelítése nem újkeletű dolog, már a
futurista zajzenében is benne gyökerezik és a John Cage-i hagyományból kiinduló musique
concrete is központi témájává tette önmaga medialitását. Míg a cageiánus hang egy állandó,
a befogadót megelőző és időbeliségében meg is haladó fluxus, Pierre Schaeffer hangzó
tárgya (objet sonore) objektumként létező hangmatéria, a fluxushoz köthető happeningek a
hangot pedig mint eseményt tételezik. Ami közös bennük, az a hangból való kiindulás
szigorúsága, „együtt gondolni a hanggal”, semmint gondolkodni a hangról. Erre tesz a
kiállítás is kísérletet.

Kiállító művészek:

BÁCSI Barnabás
JENESES Ádám
KOPHELYI Dániel
ZILAHI Anna

Kurátorok:

KOPHELYI Dániel
ZILAHI Anna

A kiállítás az NKA- Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

http://www.nka.hu/

Facebook esemény