KÉPZELT JOG / Imagine the Law

Képzelt jog

Kiállító művészek:

Yael Bartana (IL), Brückner János (H), Nicoline van Harskamp (NL), Sergio Muñoz Sarmiento (US), Nemes Csaba (H), Public Movement (IL), Malkit Shoshan (IL/NL), The City Artist (IL), tranzit.hu (H), Jonas Staal (NL), Shira Wachsmann (D), Hans Winkler (D)

Kurátor: Avi Feldman

Megnyitó: 2013 április 7, 19h

A Képzelt jog c. kiállítás olyan helyzeteket igyekszik feltárni, amelyekben a művészet aktívan befolyásolhatja, megkérdőjelezheti, és átalakíthatja jogi és gazdasági rendszereinket. A kiállítás izraeli, német, holland és magyar művészek munkáin keresztül vizsgál módszereket, ötleteket és fogalmakat, amelyeket a jog és a művészet is alkalmaz; valamint keresi a két rendszer közötti már létrejött és lehetséges találkozási pontokat.

A cél az, hogy a művészetet úgy mutassuk be, mint a gondolatok és tettek aktív együttesét, mely a racionális és irracionális, a létező és az illuzorikus, a fiktív és a valóságos közti határmezsgyén helyezkedik el. A képzelet ereje, mint a művészet szerves része, képes új gondolkodási módokat és praktikus módszereket csempészni jogi és gazdasági rendszereinkbe, ezáltal megkérdőjelezve a biztosra vett határokat.

A Képzelt jog egyben felhívás arra, hogy a művészeteket a joggal szoros összefüggésben kezdjük el vizsgálni. Ahogy feminista kutatók és irodalmárok a jog egy új, kritikai olvasatát adták, a kiállítás a művészetelméletek és a művészeti gyakorlatok tükrében kívánja a jogrendszert újravizsgálni.

Képes a művészet megalkotni egy új jogfogalmat vizuális, performatív és hangeszközökkel?

Talán most van itt az alkalom, hogy a képzelőerő segítségével átalakítsuk és újraszervezzük jogrendszereinket. Remélhetőleg ezáltal sikeresen tudunk majd szembenézni azokkal a fontos politikai, társadalmi és gazdasági szituációkkal, amelyekre jelenlegi jogrendszereink nem képesek megfelelő válaszokat és megoldásokat adni.