Jó jel – Gallery by Night 2012

A kurátorok üzenete

A Gallery by Night, azaz az éjszakai galéria jelen kiadása, mely a Jó jel címet kapta, a jogszerű és az igazságos között húzódó mezsgyét kutatja. Azt kértük a javaslatot tevő művészektől, hogy gondolatban járják körül ezt a területet, mielőtt tervük kidolgozásához látnak.

Másik kérésünk az volt, hogy a javasolt művek legyenek szituatívak, azaz vegyék figyelembe és aktivizálják bemutatásuk keretkondícióiban rejlő lehetőségeket és korlátokat.

A Jó jel struktúrájában visszanyúl az immár huszonegy éves eseménysorozat gyökereihez, rekonstruálja annak eredeti elemeit: egy estés csoportos kiállítások, fiatal művészek, felhívás alapján az alkalomra készült művek és együttműködések, nyitás este tízkor.

Ezek a kondíciók kiegészülnek az aktuális helyszín adottságaira irányuló reflexiókkal, ami térbeli expanzióban is megnyilvánul: a galéria tere mellett az egyik műteremben, a tranzitraktárban, illetve a későbbiekben a közösségi térben és a pincében is láthatók kapcsolódó művek.

Az eseménysorozat az FKSE aktuális junior tagjainak javaslatai alapján készült munkákat mutat be. A tervek a művészek és a kurátorok között lezajlott beszélgetések során nyerték el végső formájukat.

Bátorítottuk azokat az elképzeléseket is, amelyek több művész együttműködésén alapulnak. Emiatt kivétel is erősíti a junior tagok szerepeltetésének szabályát: ma például kiállít olyan művész, aki nem tagja a stúdiónak, ám bevonta őt egy nemrég seniorrá vált junior.

Szintén bemutatásra kerül egy áttekintés a GbN kilencvenes évekbeli történetéről – azon az asztalon, amely végígkísérte a Stúdió történetét és több egykori műalkotás szereplője is volt. Időközben más színe lett az asztalnak, de a formája megmaradt (lapján és lábán az egykori művek által ütött lyukakkal.

Jog és igazság, kötelesség és méltányosság viszonya most tárgyakban és történetekben tükrőződik, amik felkészíthetnek bennünket arra, hogy új módon kapcsoljuk össze a már ismert elemeket.

A változás a külső körülmények vizsgálatával kezdődik, de nem biztos, hogy ott ér véget.

 


Október 24. szerda, 22h
Andreas Fogarasi, Garami Richárd, Gerber Pál, Vécsei Júlia + Éhségsztrájk Kifőzde

Október 25. csütörtök, 22h
Dénes Ágnes Dóra, Nagy Benjámin, Pap Ramóna, Süli-Zakar Szabolcs / Szabó Attila, Szemző Zsófia +
Éhségsztrájk Kifőzde

Október 26. péntek, 22h
Adamkó Dávid, Blahó Borbála, Czank Ninetta, Fajgerné Dudás Andrea / Szabó Eszter Ágnes, Fodor János

Október 27. szombat, 22h
Camilla Englund / Farkas Roland, Hory Gergely / Major Zoltán, Nemmivoltunk Crew, Sfeer, Szabó Eszter
+ Éhségsztrájk Kifőzde

Október 28. vasárnap, 22h
Horváth Tibor / Karácsonyi László / Kis-Róka Csaba / Szalay Péter, Szabó Péter + Éhségsztrájk Kifőzde

Kurátor: Beöthy Balázs, Ménesi Luca

Gerber Pál: Nem azért élek, hogy boldog legyek, hanem hogy teljesítsem kötelességemet, 1992 (rekonstrukció)


Mécs Miklós: Éhségsztrájk Kifőzde, 2012


Szemző Zsófia: Ne törd rajta a fejed, terápikus gyakorlat, 2012


A White Club (Horváth Tibor/Karácsonyi László/Kis-Róka Csaba/Szalay Péter) installációja, 2012