Jelentéktelenek – a gyűjtemény

Romhány Veronika egyéni kiállítása
2012. május 15.- 2012. június 12.
Megnyitó: 2012. május 15.

Romhány Veronika elhasznált vagy megunt tárgyakat, anyagokat alakít át, rendez újra. A körülötte lévő mikrovilágra; a jelentéktelen, hétköznapi, átlagos, használaton kívüli, passzív tárgyakra koncentrál.

Ezekben a fél-ready made-ekben lelki tartalmak, gondolatok, szorongások, belső frusztrációk tárgyiasulnak: a külső és a belső világ lenyomatait hordozzák. Nem közvetítenek szimbólumokat, allegóriákat, puszta jelenlétükkel szembesítenek minket környezetük élő, organikus és saját statikus, mesterségesen előállított létállapotuk közti ellentmondással. Feleslegességükből, értéktelenségükből, használhatatlanságukból fakadóan kiszolgáltatottak, egzisztenciájuk bizonytalan. Ezt hangsúlyozza, hogy a fal síkjához közeli helyzetük miatt szó szerint függenek a kiállítótér falától.

A jelentéktelen tárgyakra irányuló kontempláció Romhánynál védekező reakció és (ön)iróniát egyben. A megismételhetetlenség és az értéktelenség fontos szempont. Azáltal, hogy a tárgyak lelkiállapotokat közvetítenek antropomorfizálni igyekeznek a mesterséges, élettelen környezetet. Ellenpontként fog szerepelni a hétköznapi anyagokkal és témával a megnyitót kísérő élő zene, szakrális programmal (pl. Orbán György: Cor Mundum).

Helyszín: Stúdió Galéria, 1077 Rottenbiller u. 35.