GALLERY BY NIGHT 2003

A kiállítás időtartama: 2003. március 25. – március 30.

Kurátor: Somogyi Hajnalka

Az idei Gallery by Night alkalmából olyan képzőművészeti projekteket szeretnénk bemutatni, amelyek társadalmi problémákra reagálnak, egy adott közösséggel való kommunikációra épülnek, kritikusan viszonyulnak egyes politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális rendszerekhez és beidegződésékhez, és ezekkel kapcsolatban alternatívákat fogalmaznak meg.

Az elmúlt tíz évben a magyar művészetben gyengülni látszottak ezek a tendenciák, kevés példát láttunk a fent vázoltakhoz hasonló művészi megközelítésmódokra. Ezért tartottuk fontosnak, hogy összegyűjtsük, fókuszba helyezzük azokat a művészeket, akik az elmúlt néhány évben mégis felvállalták a nyílt kommunikációt, a társadalmi problémák artikulálását.

Egyre több fiatal magyar képzőművész kap lehetőséget arra, hogy hosszabb-rövidebb ideig külföldön tanulhasson és alkothasson. Az ennek nyomán egyre gyarapodó internacionális kapcsolatok bátorítják fel a szervezőt arra, hogy a program összeállításába aktívan bevonja a képzőművészeket: a felkért magyar résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy saját estéjükre meghívjanak egy-egy külföldi művészt, akinek megközelítésmódja releváns az előzetesen meghatározott tematikában. Az este programját közösen találják ki és mutatják be a galériában.

Program:

Március 25. kedd, 21 óra: Kaszás Tamás – Olof Olsson (S)
Olof Olsson projektjei művészet és társadalom kapcsolatát, a művészet társadalmi és pszichés mozgatórugóit és hatásait kutatják játékos, gyakran bizonyos szolgáltatásokat kínáló formában. Eszközeit, leírásainak hangvételét gyakran a tudománytól kölcsönzi. Kaszás Tamás alkotómódszerét is igen gyakran egyfajta értelmezo, kutató, ismerteto attitud jellemzi. A társadalmi, politikai kérdések iránti érdeklodésük és érzékenységük, pozitív, alternatívákat kereső alapállásuk közös munkájuk kiindulópontja.

Március 26. szerda, 21 óra: Bálint Mónika (HINTS) – Torange Khonsari (UK)
A szerdai este résztvevoit elsősorban a szociális kérdések és a városi, városépítészeti kontextus iránti érdeklodés jellemzi. Bálint Mónika szociológus, aki Szabó Eszter Ágnes partnereként az elmúlt években több művészeti projektben vett részt. Társaságukat, a HINTS-et szociológus, esztéta és művész alapítói a public art kutatására és itthoni megerősítésére, bemutatására hozták létre: ezúttal meghívottjuk, Torange Khonsari és munkatársai projektjeit mutatják be a budapesti közönségnek prezentáció és beszélgetés keretében.

Március 27. csütörtök, 21 óra: Erhardt Miklós – Reinigungsgesellschaft (D)
Erhardt Miklós a szociális és politikai kérdésekkel foglalkozó művészet egyik legkövetkezetesebb magyar képviseloje. A Torinói Biennale meghívottjaként ismerte meg a Reinigungsgesellschaft nevű német művészcsoportot, akikkel – Dominic Hisloppal közösen – Berlinben is egy projekt keretében mutatkoztak be a sparwasser hq-ban 2003. márciusa folyamán. A Reinigungsgesellschaft szó magyar megfeleloje: Tisztító Társaság. A tisztítás értelmezésükben értelmezést, megvilágosítást és megújítást jelent; a társaság szó a csoportmunka tudatosságára és a társadalmi kontextus jelenlétére reflektál.

Március 28. péntek, 21 óra: Kerekes Gábor – Leopold Kessler (A)
Leopold Kessler munkáinak egy csoportja a közösségnek nyújtott szolgáltatás, amely egy kényelmesebb, emberibb létezés lehetoségeit teremti meg a közösségi terekben, ezzel deklaráltan átvállalva az állam bizonyos feladatait. Kerekes Gábor több műve is a közösségi életterek átalakítását célozza. Mint az egyetlen ‘páros’, akiket nem korábbi ismeretségük, hanem a kurátori intenció hozott össze erre az alkalomra, projektjük a találkozás spontán élményének feldolgozására épül.

Március 29. szombat, 21 óra: Farkas Roland – Rónai Péter (SK)
Farkas Roland Szlovákiában élo magyar képzőművész. A Gallery by Nightra volt főiskolai mesterét, Rónai Pétert hívta meg. Rónai a szlovák konceptualista művészet egyik központi alakja, aki a hetvenes években a magyar avantgard képviseloivel, Galántaival, Erdéllyel is kapcsolatot tartott. Szereplése ebben a programban egyben a bemutatott művészeti attitudök történeti elozményeit is jelzi.

Március 30. vasárnap, 21 óra:
Videoprogram a résztvevő művészek válogatásában