Free Your Mind – H.W.A.Á.

Heidi Wood és Albert Ádám kiállítása
Kurátor: Stenczer Sári

Megnyitó: 2009. május 19. 19:00
Ávéd János és Fenyvesi Márton jazz zenészek közreműködésével.
Megtekinthető: 2009. május 20. – június 9.

Heidi Wood és Albert Ádám egymásról mit sem tudva dolgozik évek óta párhuzamosan azon, hogy a neurálisan lezajló felismerési folyamatot interpretációs zsákutcába terelje. Ennek célja a mediatizált, kulturális információs jelrendszer megzavarása. Mindketten pszeudo-jeleket alkotnak, melyek stimulusa felszabadítja a globalizált világunk kozmikus jel-zaj szférájában megszokott, irányított gondolkodást. Munkáik nyelvezetükkel tökéletesen beépülnek a közös kommunikációs térből ismerős formavilágba, de az újrateremtés által elveszítik eredeti, indikáló eszköz szerepüket.

Mindez lázadás az életterünket elárasztó, agyunk által megtanult és cselekvésünket irányító, a köztudatban elterjedt absztrakt jelek és formák mindennapjaink feletti uralma ellen. A kiállításon a közös térben megtanult jelfelismerés logikája cserben hagyja a befogadót: képtelenség ezeknek a pszeudo-piktogrammoknak valódi megfejtése. A művészek imitációi a rendeltetéssel bíró grafikai jelek délibábjai.

Az internet, a technológiák fejlődése és a világ virtuális zsugorodása egyre több jelrendszert, nemzetközileg ismert piktogrammokat szül – így nő ezek szerepe is a vizuális gondolkodás színpadán. Heidi Wood és Albert Ádám a Kant-i produktív képzelőerőre apellál és félreteszi a kondicionált gondolkodást: úgy manipulálják a talált formákat és jeleket, hogy azokat éppenséggel manipuláló jellegüktől fosztják meg. Művészetük kontextusa a fogyasztói és poszt-fogyasztói társadalom stratégiáinak terepe, kritikájuk tárgya pedig annak elkerülhetetlenül érvénnyel követendő kódrendszere és annak vonzatai.

A Stúdió Galériában helyspecifikusan készült falképek, az 1×1 tábla a Lövölde téren, az interneten terjesztett pszeudo-spamek és a nézők által szabadon, pszeudó-jel-hagyásra invitáló kis füzet gondoskodik arról, hogy az univerzális nyelvezetet dekódoló alkotások beépüljenek a budapesti realitás és fikció közé és ha csak átmenetileg is, de felszabadítsák elménket. Heidi Wood (1967, London) képzőművész Ausztráliában nőtt fel és jelenleg Párizsban él. Már kezdeti munkáiban is a kommunikáció és annak divatos megjelenése, az intézményes és az intim terek vizualitása foglalkoztatta, így jutott el ipari és iskolai létesítményeknek vagy éppen egy kereskedelmi galériának a sajátos, C Heidi Wood arculatának kölcsönzéséhez. Ebbe illeszkednek festményei és gyakran digitálisan manipulált fotográfiái, melyek jelen kiállításon a művész 2006-os budapesti rezidencia időszaka alatt születtek.
Albert Ádám (1975, Veszprém) pszeudotábláit jól ismerhetjük Budapest utcáiról és kiállításokról. Művei a 21. század jelrendszerének logikáját követve, szisztematikusan körbejárják az ipar és technológia világából ismert képeket, jeleket, konceptuális vírusként támadva a megszokást. A Stúdió Galéria falán olvasható Make a Name for Yourself festménye a szabad választás mellett a név kötelez determinált ideájára vagy a márkanév teremtés példájára is utalhat.

/Stenczer Sári/

Sajtómegjelenések:

Rieder Gábor kritikája az Artportálon