Enyhén átszínezett

Enyhén átszínezett

Daniela Krajčová és Szemző Zsófia kiállítása

Stúdió Galéria rezidens tere, Deák Ferenc Könyvtár, CO-OP Szövetkezet

2014. február 18.–2014. március 7.

Megnyitó: Stúdió Galéria, 2014. február 18. (kedd) 19.00 óra

Megnyitja: Mélyi József művészettörténész

 

Daniela Krajčová és Szemző Zsófia Enyhén átszínezett című kiállításukon a kirekesztés mindennapi gyakorlatát térképezik fel és ennek felülírására tesznek kísérletet. A kirekesztés folyamata egy relációs viszonyt feltételez, amelyben az egyik fél korlátozza a másik hozzáférését bizonyos társadalmi, gazdasági, kulturális értékekhez, javakhoz, szolgáltatásokhoz. Ennek a mechanizmusnak vannak mindannyiunk által megtapasztalt szegmensei, ugyanakkor ez társadalmi szinten egész csoportokat érint. A hozzáférés kérdése szorosan összekapcsolható az alapvető emberi jogokról való gondolkodással és ezek gyakorlati megvalósíthatóságával. Gondoljuk csak arra, hogy a megfelelő szociális háttér hiánya, milyen korlátokat jelent a nyilvánosságban való részvételben. Beszélhetünk-e szabad döntésről, amikor a létfenntartás napi problémája jelöli ki a tettek kereteit. Amikor kirekesztésről beszélünk, olyan folyamatra utalunk, amely során tudatosan vagy tudattalanul megfosztanak másokat a társadalmi részvétel és a cselekvés lehetőségétől. Ilyen értelemben a kirekesztettség egyenlő a szabadság hiányával.

Daniela Krajčová és Szemző Zsófia a Stúdió Galéria rezidens terében bemutatott munkái a kirekesztettség személyes tapasztalatára fókuszálnak, részben családi tapasztalataikat mozgosítva, részben az érintettekkel folytatott közös munkák során. Ezeket a műveket átszövik a topográfiai meghatározottságok. Többek között Krajčová lokálpatriótákkal és migránsokkal tett közös sétái a térérzékelés mentális és érzelmi aspektusait, Szemző szoftver alkalmazása a látogatók által megadott információk alapján a Budapesttől mért valós és érzékelt távolságokat gyűjti és elemzi, közös munkájukban pedig a „helyhez kötött” nagyszüleik politikai és adminisztratív okokból többször is gyökeresen átalakuló társadalmi és politikai helyzetének tapasztalatát mutatják be.

A Deák Ferenc Könyvtárban a beszélt és írott nyelv ideológiai és strukturális szerepét feszegetik a csoportok közötti egyenlőtlenségek létrehozásában és újratermelésében. Szemző Zsófia installációja a könyvek egy olyan új kapcsolathálóját hozza létre, melyben szemléletesen megjelenik a diszkriminatív irodalom elfogultsága, érdekekhez kötöttsége, a tárgytól való „elrugaszkodása”. Ez a fikciós jelleg és a fanatizmus a titkos tudás, a tudás és hatalom közötti asszociációk felé visz. Daniela Krajčovától a szlovákiai Rohovce menekülttáborában tartott nyelvleckék és kreatív foglalkozások során készített alternatív nyelvoktató filmjét láthatjuk. A rajz és festés médiuma a bevándorlók korlátozott érvényesülési lehetőségét, korlátait egyaránt felveti, ahogy az egyéni megoldáskereséseknek is terepet ad.

A művészek több esetben a sztereotípiák mechanizmusait használják fel azok lebontására. A kiállítás helyszínei közötti városi sétájuk és akcióik során a nézőt folytonos választások és döntések elé állítják; a hétköznapi viselkedés terepén érzékeltetik az előítéletek abszurditását, logikátlanságát, irracionalitását. A művekben vissza-visszatérő játékos, humoros réteg ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a befogadók és a résztvevők ne zárkózzanak el a feltett kérdésekre adható válaszoktól, hanem megnyitják a gondolkodást és arra ösztönöznek, hogy saját viselkedésüket, reakcióinkat vizsgálat tárgyává tegyék.

A kiállítás szerves része a Co-op Szövetkezet néven 22 napon át működtetett közösségi tér. A helyiségben korábban több szélső jobboldali szervezet irodája működött. A Co-op Szövetkezet kísérletet tesz a kirekesztő ideológiával és gyakorlattal szembehelyezkedve a tér újraírására egy nyitott, befogadó közeg létrehozásával. Ezáltal a hely ideiglenesen visszakapcsolódik mikrokörnyezetébe, ahol különböző identitású, társadalmi helyzetű, etnikumú csoportok vannak jelen. A Co-op Szövetkezet az itt élők számára találkozási pontot kínál, részben közös tevékenységek, elfoglaltságok segítségével, részben a lakosok számára biztosított szolgáltatásokkal. A rendelkezésre álló idő ugyan nem teszi lehetővé egy valódi integrációs színtér létrehozását, a  Co-op Szövetkezet az itt élők párbeszédét ösztönözni és szabad teret ad együttműködésüknek. A Co-op Szövetkezet folyamatosan frissülő programjai a https://www.facebook.com/coopszovetkezet oldalon követhetők.

Mélyi József megnyitószövege itt olvasható

Enyhén átszínezett

Művészek: Daniela Krajčová, Szemző Zsófia és a Co-op Szövetkezet résztvevői.

A Co-op Szövetkezet szervezői: Csatlós Judit, Gadó Flóra, Szemző Zsófia.

Kurátor: Csatlós Judit.

 

Helyszínek:

Stúdió Galéria: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 35.

Nyitva tartás: H., K.: 10.00-18.00, Sz.: 12.00-18.00, Cs., P.: 10.00-18.00

 

Deák Ferenc Könyvtár: 1074 Budapest, Rottenbiller utca 10.

Nyitva tartás: H., Sz: 13.00-19.00, K., Sz.: 10.00-16.00, P.: 11.00-17.00

 

CO-OP Szövetkezet: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 42.

Nyitva tartás: események idején

 

Támogatók: Erzsébetváros Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap

A meghívó Daniela Krajčová rajzának felhasználásával készült.