Benne – Asztalos Zsolt

Megnyitó: 2008. február 06.18:00
Megtekinthető: 2008. február 16- 23.

A kiállítást megnyitja: Szombathy Bálint

A Stúdió Galériában rendezett önálló kiállításom keretében háromféle műcsoportot állítok ki: áramköröket, mikroszkópokat és chipseket. A három műcsoport ugyanabból az alapgondolatból ered. Olyan tárgyakat mutatok be, melyek korunk technokrata-fogyasztói eszközeibe érzelmek és a spirituális lelkiség ikonjait csempészik bele. Az eszközök és a beléjük rejtett formák szöges ellentétben állnak egymással. Az ellentét célja nem szarkasztikus, hanem spirituális.

I.
A számítógépes alkatrészekben indirekt módon finom, lírai motívumok rajzolódnak ki. Az áramkörök organikus formáiba szervesen illeszkedve apa lányával, szerelmi csókjelenet, mitikus szarvas vagy éppen a keresztényi szimbólum: bárány glóriával jelennek meg.

II.
Különböző anyagokba (víz, szövetek stb…) elrejtett mikroszkopikus méretű rajzok adják a második csoportot. Tamás apokrif evangéliumában Jézus a következőt mondja: “Ha felemelsz egy követ, alatta vagyok, ha kivágsz egy fát, benne vagyok.” Ezt a gondolatot reprezentálják, a vízcseppekbe, szövetekbe rejtett misztikus rajzok, melyeket szabad szemmel nem láthatunk, kizárólag mikroszkópokon keresztül.

III.
A harmadik csoportban szomorú arcokat formázó chipseket állítok ki. A chips az egyik legjellemzőbb jelképe fogyasztói társadalmunknak, a szomorúság pedig az az érzés, mely legtávolabb áll a tömegtermelés propagandájától.

/Asztalos Zsolt/