BABY DOLL – A. Nagy Gábor

Megtekinthető: 2000. február 15. – március 11.
A kiállítást megnyitja: Páldi Lívia
Zene: Dj Lara

A tradicionális festészeti eszközökkel dolgozó művész igen sajátosan, enyhe iróniával és igencsak aktuális nézőpontból közelítette meg a képalkotást. Az apró színes négyzetekkel borított képsíkból csak egy bizonyos távolságból tárult elénk az “elrejtett” látvány, amely nem volt más, mint talált fotók -magazinok és divatlapok- jól ismert képi toposzaiból építkező reklámképek. A minket körülvevő médiákból áramló képeket azonban A. Nagy Gábor aprólékosan megfestette, mégpedig nem a mindennapi módon. A látvány ugyanis szétesett a digitális képalkotás alapegységeire, pixelekre így a figuratív motívum előtűnése megajándékozta a nézőt a felismerés, ráismerés örömével, részesévé tette az alkotói folyamatnak. A gesztus azonban pimasz és iróniukus -nem véletlen a Baby Doll cím választása- hiszen visszafordította ezeket az illuzórikus és manipulált képeket a technológia realitásába.
Fontos volt a megnyitó után a DJ közreműködése is, hiszen az A. Nagy Gábor-féle “remixelő” képalkotói folyamat leginkább napjaink elekronikus zenéjével és a DJ-k tevékenységével volt rokonítható.