Láthatatlan rajzok / Invisible drawings

animációs video / animation video, 2010
www.valentina.hu

 

A kiállításon bemutatott animációs filmje a VJ-kultúra hang- és mozgóképmontázsaihoz áll közel, rendhagyó állóképei a fotó, a kézirajz és a festmény jellemzőit elegyítik. A film Apámnak alcímet viselő első részében a gyászát jeleníti meg a művész, kiterjesztve ezt a félelem és a sérülékenység általánosabb élményeire. Témája a legközelebbi szeretteink elmúlását kísérő emlékezet működésének megértése: a beégett, akaratlanul is megőrzött hétköznapi pillanatok megragadása csakúgy, mint a gyászolt személy virtuális feltámasztására tett gondolatkísérletek. Hangulati változásokban bővelkedő szekvenciái az emlékezet láthatatlan struktúráit igyekeznek letapogatni. A gyász, a szeretteink elvesztésének lehetősége miatt érzett kiszolgáltatottság racionális és irracionális vetületeit régi családi fotók filmes és állóképi átdolgozása révén teszi láthatóvá a film. Nemcsak a művész családi fotói bukkannak fel, hanem az általa meginterjúvolt holokauszt-túlélőktől elkért vészkorszak előtt készült fotográfiák is. Az animációk szinte életet lehelnek a régi családi fotókba, miközben egy szimbolikus flóra és fauna szövi koherens egységbe a szekvenciákat, amelyeket egy hangmontázs kísér. Víg Mihály filmzenéje közben Pilinszky A mélypont ünnepélye című klasszikus verse és több haikuja mellett a művész saját szövegei is elhangzanak. A Láthatatlan rajzok című huszonhat perces film második részében Siegfried Lenz Németóra című könyvéből vett idézetek dominálnak, amely így Emil Nolde, a könyv főszereplőjének művészetével is párbeszédbe elegyedik. A kiállítás egészéből az egyéni és a társadalmi emlékezet figyelmes, érzékeny ápolásának fontossága érződik ki.

Iványi-Bitter Brigitta

/

Her works establish experimental links between media art on the one hand, and classic graphics and painting on the other. The animated film she presents at this exhibit bears a strong resemblance to the sound and film montages of VJing, while her unconventional still images blend the characteristics of photography, freehand drawing and painting.More than ever, Magyarósi’s new film departs from the tradition of the story-based animated film, and is now accompanied by a series of images (drawings and glass prints) which can also be interpreted in its own right.In the first part, subtitled for My Father, the artist represents her new grief, extending it to the more general experiences of fear and vulnerability. She seeks to understand the workings of the memory that accompanies the passing of our loved ones, and attempts to arrest involuntarily retained mundane moments as much as carry out thought experiments to virtually resurrect the mourned person. Her sequences, whose mood changes freely, seek to identify the invisible structures of memory.The rational and irrational aspects of grief, the vulnerability felt over the possibility of losing those we love, are made visible by the film through old family photos turned into film and stills. In addition to her own family’s photos, the artist also asked Holocaust survivors to contribute peacetime pictures. The animations almost fill the old family snapshots with life, while the sequences, which are accompanied by a sound montage, are gathered into a coherent whole by a symbolic flora and fauna. Over Mihály Víg’s film music, János Pilinszky’s classic poem A mélypont ünnepélye (The Celebration of the Nadir) and several of his haikus can be heard, as well as the artist’s own texts. The second part of the 26-minute Invisible Drawings is dominated by quotes from Siegfried Lenz’s The German Lesson, thus also establishing a dialogue with the art of Emil Nolde, the protagonist of the novel. The exhibition foregrounds the importance of cultivating individual and social memory with care and sensitivity.

Brigitta Iványi-Bitter

 

Zsiga Bár
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 14.
Nyitva tartás / Opening hours: H-Cs: 9:00-22:00
P-Szo: 9:00-0:00