Belső struktúrák / Inner structures

fém, műanyag háló / metal, plastic mesh, 2013-2014
http://aronkutvolgyiszabo.com/

 

Az utóbbi években főként a személyiség és az egyéni gondolkodásmód alapjául szolgáló belső struktúrákkal foglalkoztam. Olyan mentális hálózatokkal, melyek a legkülönfélébb fogalmak, képzetek, ideák egyedi kombinációjából összeállva egyfajta belső vázrendszert alkotnak az emberi elmében. A helyszínválasztást a Prezi szerkezetének és működési módjának hasonlósága – a nemlineáris, hálózatszerű felépítés indokolta. Az alkalomra átalakított hegesztett fém plasztika egy térben megcsavart raszteres hálóval egészült ki, ütköztetve a két struktúra eltérő jellegzetességeit. Az új elem transzparenciája egyrészt tovább bővíti a térbeli rétegezettséget, másrészt interferenciát idéz elő mely látszólagos optikai mintákat generál.

/

In the last couple of years I was dealing with structures, which are underlying personality and the individual frame of mind. Such mental networks which are uniquely composed of various notions, concepts and ideas, forming together an inner framework in human mind. The reason I choose Prezi's office is the similarity of their product's network-like and nonlinear structure. For this occasion I modified one of my welded metal sculpture with an additional mesh twisted in it's space, to confront the two structures. On one side the transparency of the new element amplifies the sense of depth within layers, and on the other it generates random optical patterns by it's own interference.

 

Prezi iroda (előtér) / Prezi office (reception)
1065 Budapest, Nagymező utca 54.
bejárat az udvar végében / entrance is at the end of the court
Nyitva tartás / Opening hours: 10:00-18:00