Sorok közt / Between the lines

rajz / drawing, 2014
http://camillaenglund.blogspot.hu/

 

Az installációm egy antropológiai megközelítés az emberi fajhoz, azok a dolgokhoz amiket teszünk és azokhoz amik vagyunk. Mi az ‘igazság’? Az igazság lehet az ember intellektuális szinkronizálása pozitív érzelmeihez és következésképpen cselekedeteihez személyes szinten. Az igazság, vagy ténylegesen kézzelfogható tárgyi bizonyítékon, vagy a kollektív tudat egységes megállapodásán alapszik; az igazság, mint a valóság “megértése” egy hitrendszer alapján. Új elméletek azt sugallják, hogy a világegyetemre lehet úgy tekinteni, mint egy óriási két dimenziós információ struktúrára - lehet, hogy e rendszer tartalmazza a legtöbb objektív igazságot? E szerint milyen lenne az emberi faj igaz története - a múltban, a jövőben és most?

/

An anthropological approach to the human race, the things we do and the things we are. What is ’truth’? Truth can be; an intellectual synchronization with ones positive emotions and consequently ones actions on a personal level, truth based either factually on tangible physical evidence or on the unified agreement of the collective consciousness, truth as an ’understanding’ of reality on an belief system –basis. New theories suggest that the universe can be seen as one giant 2D-information structure – could this be considered to contain the most objective truth we know of? What would in such case be the true story of the human race – behind us, before us and right now?

 

Utcai vitrin
1072 Budapest, Rákóczi út - Nyár utca sarok
Nyitva tartás / Opening hours: 0-24