Sokal tréfája / Sokal’s joke

objekt / object, 2014
http://donkagergely.blogspot.hu/

 

Az objektet Steven Weinberg Sokal tréfája című írásának egyik részlete ihlette:
"A fizika törvényeit vagy a mezőkön heverő köveket nem mi teremtjük, és néha fájdalmasan kell ráébrednünk, hogy tévedésben leledzünk felőlük, például amikor jól beleverjük a lábujjunkat egy kőbe, amit nem vettünk észre, vagy rájövünk, hogy tévedtünk (ez a legtöbb fizikussal megesik) valamilyen fizikai törvénnyel kapcsolatban."
Az alkotás egy egyszerű közepes méretű kődarab, műfüvön elhelyezve a kiállítótér járószintjén.
Célom tehát az, hogy mindenki megtapasztalhassa, milyen egy mezőn heverő kővel találkozni. Adott esetben fizikai kontaktusba kerülni vele.

/

The object was inspired by an excerpt from Steven Weinberg’s writing called Sokal’s Hoax:
„we did not create the laws of physics or the rocks in the field, and we sometimes unhappily find that we have been wrong about them, as when we stub our toe on an unnoticed rock, or when we find we have made a mistake (as most physicists have) about some physical law.”
The work is a simple medium sized rock, placed on artificial grass at pedestrian level on the exhibition site. Therefore my aim is to provide an opportunity for everyone to experience how an encounter with a rock lying in the field feels like. In some cases getting into physical contact with it.

 

Ráció Kiadó
1072 Budapest, Akácfa utca 20.
Nyitva tartás / Opening hours: H-P 9:00-17:00